Dziś rząd poinformował o kolejnym planie pomocy dla gospodarki. O wsparcie mogą się ubiegać wszystkie przedsiębiorstwa i branże dotknięte przez kryzys.

Niektóre sektory są w dużo trudniejszej sytuacji niż inne – mowa tutaj o gastronomii, rozrywce, branży fitness czy handlu, w tym targowiskach, które różnią się od sklepów wielkopowierzchniowych. Dla nich przygotowane zostały specjalne rozwiązania. Oto one:

  • Dla poszczególnych sektorów wprowadzono zwolnienie ze składek ZUS za listopad.
  • Przedsiębiorcy otrzymają również postojowe za ten miesiąc.
  • Przyznane zostaną bezzwrotne dotacje dla małych i mikrofirm w wysokości 5000 zł, które borykają się z problemami.
  • Wprowadzone zostanie zwolnienie z opłaty targowej za cały 2021 rok z jednoczesną rekompensatą dla samorządów. Budżet centralny bierze na siebie cały ciężar tego rozwiązania.

Kryterium jest proste – wystarczy, że przedsiębiorca osiągnie przychód mniejszy o 40% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

Prezentowane dziś rozwiązania dotyczą listopada. Jeżeli będzie to koniecznie, to dokonane zostaną odpowiednie dostosowania przepisów i przedłużenia wsparcia.

Program pomocy dotyczy 170 000 firm zatrudniających ponad 372 000 ludzi i ma wartość około 2 miliardów złotych.

Więcej na: www.gov.pl/web/premier/antykryzysowa-tarcza-branzowa–wsparcie-dla-firm-w-zwiazku-z-covid-19

Źródło: Kancelaria Premiera