Informujemy o ogłoszeniu przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.6906 ha położonej w Rawiczu przy ul. Kmicica, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działki gruntu nr 1381/11 ( o pow. 0.3304 ha ) i nr 2962/1 ( o pow. 0.3602 ha ).

Nieruchomość znajduje się na obszarze, dla którego brak jest planu miejscowego, natomiast w obowiązującym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczona jest pod tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej ( MW ).

  • Cena sprzedaży powyższej nieruchomości została ustalona na kwotę: 1.297.000 zł.
  • Przetarg odbędzie się 23 grudnia 2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ( ul. Piłsudskiego 21, pok. nr 101, I piętro ).
  • Wadium należy wpłacić przelewem do dnia 18 grudnia 2020 r. na konto tut. Urzędu Nr 36 1020 4027 0000 1402 1525 1769.

Szczegóły TUTAJ