O Polityce Nowej Szansy już pisaliśmy. Przepisy ratujące przedsiębiorców w kłopotach weszły w życie 11 sierpnia 2020r. Operatorem pomocy będzie Agencja Rozwoju Przemysłu.

Polityka Nowej Szansy oferuje przedsiębiorcom w kryzysie wsparcie na:

prewencję niewypłacalności, polegającą na promowaniu strategicznego podejścia do zarządzania firmą, z wykorzystaniem różnego rodzaju instrumentów wczesnego ostrzegania przed mogącymi nastąpić sytuacjami kryzysowymi w przedsiębiorstwie,
stworzenie podstaw prawnych dla wsparcia finansowego przeznaczonego na ratowanie lub restrukturyzację mającego potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa znajdującego się w sytuacji kryzysowej,
stworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających szybką i mało kosztowną procedurę upadłościową przedsiębiorstwa, które nie ma realnych szans na efektywną restrukturyzację,
wsparcie doradcze, informacyjne, psychologiczne dla przedsiębiorców planujących ponowne podjęcie działalności gospodarczej w oparciu o nabyte doświadczenia (doznaną porażkę).

Pomoc może być udzielana w formie:

– krótkookresowej pożyczki

– tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego

– pomocy na restrukturyzację

źródło: https://www.gov.pl/web/rozwoj/przepisy-ratujace-przedsiebiorcow-w-klopotach-wchodza-w-zycie-11-sierpnia