System powiadamiania SMS

Dzięki serwisowi SMS mieszkańcom bezpłatnie przekazywane są aktualne, istotne informacje dotyczące miasta.
Przypomina również o wydarzeniach kulturalnych w mieście.
System dotyczy głównie powiadomień o sytuacjach kryzysowych i ostrzeżeniach pogodowych.
Aby otrzymywać informacje o zagrożeniach pogodowych, awariach, sytuacjach kryzysowych itp. należy wysłać SMS o treści ALARM na numer 799 448 123.  Informacje będą rozsyłane przez Biuro Zarządzania Kryzysowego. Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać SMS (na wyżej wskazany numer) o treści ALARM.STOP.

Aby otrzymywać informacje o wydarzeniach kulturalnych, sportowych itp. należy wysłać SMS o treści INFO na numer 799 448 123.  Informacje będą rozsyłane przez Biuro Promocji i Komunikacji Społecznej oraz gminne instytucje kultury. Aby wyrejestrować się z systemu należy wysłać SMS (na wyżej wskazany numer) o treści INFO.STOP.Aby powiadomić Urząd o zauważonych niebezpieczeństwach, zdarzeniach, awariach, należy wysłać SMS zaczynający się od słowa UWAGA na numer 799 448 123.

Zgłoś awarię lub zdarzenie

Aby zgłosić awarię czy zdarzenie wymagające szybkiej interwencji, warto skorzystać z następujących możliwości:

  • kontakt telefoniczny z Urzędem Miejskim Gminy Rawicz: +48 518 778 535
  • e-mail: zgloszenia@rawicz.eu (temat wiadomości: INTERWENCJA)
  • Messenger: Zgłoszenia Rawicz
  • FORMULARZ KONTAKTOWY