WAŻNA INFORMACJA dla osób, które chcą dokonywać wpłat na rzecz obywateli z Ukrainy szukających schronienia w gminie Rawicz!!!

 

Razem ze Stowarzyszeniem Żylicka Rzecz Babska z siedzibą w Żylicach uruchomiliśmy konto, na które można przekazywać pomoc finansową

dla osób uciekających z terenów objętych wojną i szukających schronienia w Rawiczu i okolicy.

WPŁAT MOŻNA DOKONYWAĆ NA: STOWARZYSZENIE ŻYLICKA RZECZ BABSKA Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA PL

Konto na wpłaty w PLN – 30 1020 3121 0000 6002 0092 6030 tytuł „Pomoc dla Ukrainy”.

Konto na wpłaty w EUR – 36 1020 3121 0000 6202 0092 6212 tytuł „Pomoc dla Ukrainy”

WSZYSTKIM DARCZYŃCOM DZIĘKUJEMY.