Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu – etap II – związanej z zamknięciem przejazdu w km 64+185 (ul. Świętojańska w Rawiczu) od 16 stycznia 2020 r. do 16 listopada 2020 r. W artykule projekty organizacji ruchu.

Data:
Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Wykonawca Robót Spółka TORPOL S.A. informuje, że kontynuuje prace na ul. Jaśminowej w Masłowie. Z tego powodu nadal obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. Zmiana organizacji ruchu – ul. Jaśminowa

Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Wykonawca robót Spółka TORPOL S.A. informuje o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu związanej z zamknięciem skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Podmiejskiej i Alei Spacerowej na czas budowy ronda. Zmiana organizacji ruchu Piłsudskiego – Podmiejska

Obsługa interesantów: – w poniedziałki i środy w godz. 8:00-16:00 – wtorki, czwartki i piątki w godz. 8:00-14:00 W budynku nadal obowiązują zalecenia bezpieczeństwa w czasie epidemii: Zarządzenie nr 530/2020 z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie uregulowań dotyczących organizacji pracy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz na czas ogłoszonego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Poniżej znajdą Państwo przydatne kontakty do wydziałów, biur oraz jednostek gminnych: Wydział / Biuro / Stanowisko Numer telefonu Sekretariat Burmistrza 65 616 49 81 Biuro Obsługi Klienta  65 616 49 80 Sekretarz Gminy 65 616 49 88 / 404 Skarbnik Gminy 65 616 49 86 / […]

Wsłuchajmy się w głos naszej młodzieży! Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza młodzież w wieku od 13. do 20. roku życia do wypełnienia ankiety dotyczącej funkcjonowania Młodzieżowej Rady Gminy Rawicz. Ankietę należy wypełnić do 30 września 2020 roku. KLIKNIJ TUTAJ I WYPEŁNIJ ANKIETĘ „Aktywne uczestnictwo młodych w decyzjach i przedsięwzięciach na szczeblu lokalnym i regionalnym jest niezbędne, jeżeli chcemy budować społeczeństwa bardziej demokratyczne, bardziej solidarne i bardziej dostatnie. (…) Wspólnoty lokalne i regionalne, które są najbliższymi władzami dla młodzieży, odgrywają bardzo istotną rolę w lansowaniu ich uczestnictwa. Spełniając tę rolę mogą one czuwać nad tym, by młodzi byli nie tylko dobrze poinformowani […]

Pomimo utrudnień w naszych działaniach jakie obecnie odczuwamy, rozpoczynamy kosultacje społeczne zmierzające do stworzenia Programu Współpracy Gminy Rawicz z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok. Program tworzony jest z nadzieją, że pandemia w kolejnym roku nie będzie wpływać na działania stowarzyszeń. Konsultacje potrwają do 30 października kiedy to projekt Programu zostanie udostępniony na stronie Urzędu i przesłany do zaopiniowania Rawickiej Gminnej Radzie Pożytku Publicznego i Radzie Miejskiej Gminy Rawicz. W związku z obecną sytuacją pandemiczną głównym narzędziem konsultacji jest umieszczona w załączniku ankieta, którą uprzejmie prosimy wypełnić i wysłać na adres promocja@rawicz.eu do 30 września. Oczywiście można ją dostarczyć osobiście i zostawić w […]

W 2019 roku po niezwykle pozytywnych partnerskich doświadczeniach z miastami z Niemiec i Czech postanowiliśmy otworzyć się na naszych sąsiadów zza wschodniej granicy. Nawiązaliśmy relacje z białoruskim Głębokie, z którym – w imieniu społeczności gminy Rawicz – podpisałem list intencyjny o współpracy. W ciągu kilkunastu miesięcy poznaliśmy wspaniałych ludzi, zaangażowanych w tworzenie samorządu, kultury, otwartych na zagraniczne inicjatywy, gotowych wymieniać cenne doświadczenia. Na drodze realizacji projektów zaplanowanych na 2020 rok stanęła pandemia #COVID19. Zgodnie odłożyliśmy plany (m.in. wspólne działania kulturalne), wierząc, że nadrobimy stracony czas. Dziś wszyscy jesteśmy świadkami niepokojących wydarzeń, które mają miejsce po wyborach prezydenckich na Białorusi. Pragnę wyrazić […]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Urodzeni w 1953 roku będą mogli uzyskać emeryturę powszechną bez pomniejszania podstawy jej obliczenia o sumę kwot pobranych emerytur wcześniejszych. Dla niektórych emerytów oznacza to świadczenie wyższe nawet o 200 zł. Emerytura – rocznik 1953: informacje ZUS

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka niepełnosprawnego przysługuje dodatkowy bon o takiej samej wysokości, tj. 500 zł.Sprawdź, jak skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego. Dyżur telefoniczny: 12 sierpnia 2020 r. tel. 62 735 73 13 godz. 10:00-13:00 Dowiesz się: Czym jest bon turystyczny? Kto może otrzymać bon? W jaki sposób można go wykorzystać? Gdzie można go wykorzystać? Jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) Chcesz zapytać o bon turystyczny, zadzwoń do eksperta […]

Gmina Rawicz realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna Szkoła + ” w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. Celem projektu jest wyposażenie szkół w sprzęt niezbędny do prowadzenia zdalnego kształcenia. W ramach projektu Gmina Rawicz otrzymała grant na wyposażenie nauczycieli i uczniów, w szczególności uczniów z rodzin wielodzietnych w trudnej sytuacji materialnej i uczniów niepełnosprawnych, w sprzęt komputerowy niezbędny do nauki zdalnej. W ramach projektu Gmina Rawicz zakupi laptopy, które zostaną przekazane do szkół w celu użyczenia uczniom i nauczycielom niemającym warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym lub wsparcia […]