Zapraszamy przedsiębiorców na bezpłatne szkolenie ON-LINE pn. „Zostań dostawcą Armii USA” , organizowane przez 409 Kontraktową Brygadę Wspomagającą oraz 928 Brygadę Kontraktową Armii USA.

Serdecznie zapraszamy na cykl darmowych webinarów (18-19-20 listopad, start o godz. 13:00). W ramach corocznej współpracy WSSE/Klastra „INVEST in EDU” i Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy, serdecznie zapraszamy na 3 darmowe webinary.

W październiku uruchomiono program Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów, który umożliwia pomoc seniorom w okresie pandemii koronawirusa. Akcja rządu pt. „Cyfrowy e-wolontariusz” to nowy komponent Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Nowa akcja ma na celu pomoc osobom starszym w w cyfrowym załatwianiu spraw urzędowych. W imieniu każdego Cyfrowego Wolontariusza zostanie zasadzone dodatkowe drzewo w Lasach Państwowych na obszarach poklęskowych. Dotychczas w akcji „Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów” wzięło udział ponad 10 tysięcy wolontariuszy, którzy pomagają prawie 11 tysiącom seniorów. W akcję zaangażowało się już ponad 130 organizacji młodzieżowych. Pomoc w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów poszerza się o możliwość zgłoszenia chęci pomocy w […]

Data:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na projekt wzorniczy, którego wdrożenie zaspokoi specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami funkcjonalnymi.

KOMUNIKAT Nr 1/11/2020 POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO W RAWICZU Przypominam, że na właścicielach, zarządcach i użytkownikach obiektów budowlanych ciąży obowiązek zapewnienia co najmniej jednej w roku kontroli stanu technicznego użytkowanego obiektu budowlanego (zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy – Prawo budowlane). W związku z rozpoczęciem sezonu jesienno-zimowego i występowaniem zagrożeń związanych z eksploatacją instalacji grzewczych zalecam sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych: dymowych, spalinowych i wentylacyjnych (art. 62 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy – Prawo budowlane). Zgodnie z przepisami kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać – w odniesieniu do przewodów dymowych oraz grawitacyjnych przewodów spalinowych i wentylacyjnych […]

Data:

Zapraszamy na szkolenia, bezpłatne porady prawne, związane z zakładaniem działalności gospodarczej, dotacjami, pożyczkami i poręczeniami, mediacjami – już od 16 listopada

Rusza gminny program, który ma wspomóc walkę z koronawirusem. Burmistrz Gminy Rawicz apeluje do ozdrowieńców, którzy wygrali walkę z COVID-19 o oddawanie osocza w Regionalnej Stacji Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Lesznie. Oddając osocze, można uratować niejedno życie. Gmina oferuje darmowy transport do punktu pobrań oraz benefity. Osocze ozdrowieńców zawiera przeciwciała, które mogą wspomagać leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami zakażenia. By oddać osocze, trzeba się skontaktować z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oddział w Lesznie. Kto może oddać osocze? osoby, które przechorowały COVID-19, zostały uznane za wyleczone i czują się zdrowe, lub osoby, które przeszły bezobjawowe […]

Data:

Jak informuje Główny Urząd Statystyczny od poniedziałku 09.11.2020 skrócono czas na wypełnienie samospisu. Od tego dnia respondent będzie miał 5 dni na dokończenie wypełniania formularza i wysłanie (od daty pierwszego skutecznego zalogowania). Termin 14 dni od pierwszego logowania przestanie już obowiązywać. Podobna informacja została również zamieszczona na stronie: spisrolny.gov.pl oraz na stronie logowania do formularza.    

Uprzejmie informuję o realizacji przez: MDDP spółka akcyjna Akademia Biznesu sp.k, CTS Sp. z o.o., KDKiNFO Sp. z o.o.– projektów tzw. antycovidowych,

MGŁA – województwo wielkopolskie, od godz 22:00 9 listopada do godz. 08:00 10 listopada, widzialność 100 m.

Data: