Ośrodek Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa” z Krakowa na zlecenie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu realizuje „Diagnozę problemów uzależnień na terenie gminy Rawicz”.  W związku z tym prosimy o uzupełnienie anonimowej ankiety, która posłuży przygotowaniu istotnych dokumentów dla naszej Gminy, służących rozwiązywaniu problemów z jakimi borykają się mieszkańcy, a także zaplanowaniu odpowiednich działań profilaktycznych. Poprzez przygotowany specjalny link, wszyscy mieszkańcy mają możliwość wypełnienia anonimowej ankiety bezpiecznie w swoim domu. Ankietę można wypełnić za pośrednictwem telefonu komórkowego, komputera, czy innych urządzeń elektronicznych, które posiadają dostęp do Internetu. Wystarczy kliknąć w link, odpowiedzieć na kilka pytań, a następnie kliknąć „wyślij”. Link do ankiety: https://rawiczmieszkancy.webankieta.pl/

Biuro Zarządzania Kryzysowego UMG Rawicz informuje, że w każdy czwarty czwartek miesiąca o godzinie 12:00 odbędzie się próbne włączenie syreny alarmowej – zgodnie z planem OC gminy. Alarm potrwa 5 sekund.

Przedsiębiorcy! Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanych webinariach:

GCZK Rawicz informuje: ostrzeżenie hydro – gwałtowne wzrosty stanów wody/ 1, od godz. 14:00 dnia 08.09.2022 do godz. 08:00 dnia 09.09.2022. Obszar: zlewnie rzek ujścia Odry (dolnośląskie, lubuskie, opolskie, sląskie, wielkopolskie) Przebieg: W obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych.

Przedsiębiorcy! Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” wraz z KPMG ma przyjemność zaprosić na uroczyste zakończenie Wakacyjnej Akademii Polskiego Ładu z KPMG. Podczas business mixera będziecie Państwo mieli okazję rozmowy z ekspertami oraz zadania praktycznych pytań, które pojawiły się już po naszych spotkaniach oraz webinariach. Dodatkowo podczas spotkania, w krótkiej formie zostaną omówione dodatkowe zagadnienia: Planowane zmiany w podatku CIT –nowelizacja w pigułce Ułatwienia w podatku u źródła w planowanych zmianach Akcyza w działalności przedsiębiorstwa – co należy mieć aktualnie na uwadze? Wyzwania podatkowe na drugą połowę roku – o czym należy pamiętać? Akademię zakończy wręczeniem certyfikatów uczestnictwa a także loteria niespodzianek. […]

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje odbiorców wody zamieszkałych w Rawiczu przy ulicach: Wały Jarosława Dąbrowskiego – wewnętrzna strona plant, Królowej Jadwigi, Wyszyńskiego, Kościelnej, Staszica, Sikorskiego, 3-Maja i okolicznych, że w związku z pracami na sieci wodociągowej w dniu 09.09.2022 r. w godz. od  08:00 do 14:00 może nastąpić przerwa w dostawie wody, co może skutkować okresowym zabarwieniem wody . Za zaistniałą sytuacje ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu z dnia 06.09.2022 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dotyczy: jakości wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości: Zielona Wieś, Wydawy, Łąkta, Czarny Las (nr 1-10B). Przeprowadzone badania kontrolne wykazały, że jakość wody z wodociągu publicznego Zielona Wieś odbiega od obowiązujących wymagań w zakresie mętności, manganu i żelaza. Stwierdzone przekroczenia nie stanowią zagrożenia dla zdrowia konsumentów, mogą jedynie obniżać cechy organoleptyczne wody (mogą powodować zmianę smaku i zapachu, brunatne zabarwienie armatury oraz przebarwienie bielizny podczas prania). Aktualnie trwają działania naprawcze mające na celu przywrócenie należytej […]

Zgodnie z wprowadzoną regulacją ustawową  od dnia 1 lipca br., wnioskujący o dofinansowanie z tytułu zapewnienia zakwaterowania wyżywienia obywatelom Ukrainy powinni wiedzieć, że został ograniczony termin składania wniosku o dofinansowanie. Wniosek można składać tylko przez miesiąc licząc od ostatniego dnia okresu objętego wnioskiem. Wniosek o świadczenie pieniężne złożony z uchybieniem tego terminu zostanie pozostawiony bez rozpoznania. podstawa prawna : ustawa z dnia 8 czerwca 2022 roku o zmianie ustawy  o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2022r poz. 1383).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o.  informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowościach: Rawicz (z wyjątkiem Rawicz-Sarnowa), Masłowo, Warszewo, Załęcze, Sierakowo, Kąty, Folwark, Dębno Polskie (ul. Rawicka, Miętowa, Rumiankowa, Anyżowa, Manewrowa, Przylesie) oraz Świniary, Borowno, Wodniki, że w związku z nocnymi pracami, wynikającymi z przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Załęczu  w dniach 07.09.2022/ 08.09.2022 r. (z środy na czwartek) w godz. od 23:00 do 6:00 nastąpi przerwa w dostawie wody. W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody. Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

Komunikat o zamknięciu przejazdów kolejowych w dniu 18 i 19 kwietnia

Aktualizacja informacji od Wykonawcy (31.08.2022 r.) Wykonawca robót przebudowy budynku handlowo – usługowego po byłym TESCO poinformował, iż w związku z awarią układarki do masy bitumicznej, całkowite zamknięcie ul. Wały Powstańców Wlkp.( na odcinku około 150 m od ronda w kierunku Wrocławia) nastąpi od 05.09.2022 r. (poniedziałek) do 07.09.2022 r. (środa).   Wykonawca robót przebudowy budynku handlowo – usługowego po byłym TESCO informuje, iż w dniach od 01.09.2022 r. (czwartek) do 03.09.2022 r. (sobota) nastąpi całkowite zamknięcie ul. Wały Powstańców Wlkp. na odcinku około 150 m od ronda w kierunku Wrocławia. Zamknięcie związane jest z przebudową zjazdu od strony ul. Wały […]