aktualności, gmina Rawicz

Prezentujemy zbiór propozycji na zbliżające się ferie zimowe. Niektóre z zajęć wymagają zapisów. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ofertę przygotowali pracownicy Domu Kultury w Rawiczu, Muzeum Ziemi Rawickiej, Rawickiej Biblioteki Publicznej oraz Centrum Usług Społecznych w Rawiczu.  

rekrutacja bliżej potrzeb ludzkich

Gmina Rawicz/Centrum Usług Społecznych w Rawiczu informuje, iż realizuje projekt „Centrum Usług Społecznych w Rawiczu – bliżej ludzkich potrzeb” w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (FEW) współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+). Projekt skierowany jest do: 1. Mieszkańców Gminy Rawicz (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego: Rozdział II art. 25 miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu). 2. Osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu tj. osób, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych […]

aktualności, gmina Rawicz

Lekcje o finansach Gmina Rawicz we współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Zielonej Wsi uzyskała dofinansowanie w wysokości 8 911,00 zł ze środków Funduszu Edukacji Finansowej, których dysponentem jest Minister Finansów,  w ramach programu „Lekcje o finansach”. Celami Programu jest rozbudzenie zainteresowania zagadnieniami finansowymi i podniesienie kompetencji finansowych uczniów. Elementem Programu jest także popularyzowanie wśród uczniów wiedzy o instytucjach publicznych działających w obszarze finansów poprzez organizację wycieczki edukacyjnej. Dotację przeznaczono na przeprowadzenie zajęć lekcyjnych i wycieczki edukacyjnej obejmującej w swoim programie treści z zakresu finansów oraz zakup pomocy dydaktycznych. Dofinansowanie stanowiło 80% koszów kwalifikowanych, poniesionych na realizację zadania, pozostałe 20% pochodziło z […]

Szkolenie z obsługi generatora eNGO 10 lutego 2024 r. godz. 10:00 ul. Ignacego Buszy 5 w Rawiczu Zapisy: 519 518 582

sesja stół sesyjny 14 lutego

Uprzejmie informuję, że LXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 14 lutego 2024 r. o godz. 15.30 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II Odczytanie porządku obrad. III Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 6 im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Rawiczu, 2) zamiaru przekształcenia Przedszkola nr 2 w Rawiczu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu, 3) zamiaru likwidacji Przedszkola nr 1 im. Akademia Króla Stasia w Rawiczu. IV Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych. V Wolne głosy i wnioski. […]

15 lutego o godz. 10:00 zapraszamy na transmisję webinarowego spotkania ekspertów, którzy zaprezentują obecnie dostępne fundusze pochodzące ze środków UE. Bieżące wiadomości pozwolą ustalić skąd i do kiedy można pozyskać finanse na rozwój przedsiębiorstw, podmiotów publicznych, organizacji pozarządowych, instytucji otoczenia biznesu.

Aż 1,3 mln zł Gmina Rawicz planuje przekazać organizacjom pozarządowym. Burmistrz Grzegorz Kubik zdecydował o przyznaniu 1 mln zł dofinansowań dla organizacji pozarządowych, a 300 tys. zł pozostawił w rezerwie, w tym część środków m.in. na wsparcie dla Kolejarza Rawicz, który ze względu na niejasną sytuację finansową nie może podpisać z urzędem umowy do czasu jej wyjaśnienia. – Po kryzysie wynikającym z pandemii, w wyniku oszczędności i zwiększenia wpływów podatkowych od nowych firm, wychodzimy na prostą w gminnych finansach, dlatego w niektórych obszarach możemy zwiększyć kwoty wsparcia. Tak jest ze wsparciem stowarzyszeń, które łącznie zawnioskowały w tym roku o 1,5 mln […]

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 będzie prowadzona do: publicznych przedszkoli, klas pierwszych (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych, klas I i IV szkół podstawowych z oddziałami sportowymi. Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, 1672, 1718, 2005) podajemy do wiadomości rodziców: terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określone Zarządzeniem nr 1551/2024 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 stycznia 2024 r. […]

akcyza zwrot rolnik

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane od 1 do 29 lutego br. po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 pod numerem tel. 65 616 49 80 wew. 447. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego, należy złożyć w ww. terminie wniosek, dołączając do niego faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., oświadczenie o pomocy publicznej, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2023 roku. Limit zakupu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 110 litrów, a dla 1 dużej jednostki przeliczeniowej […]

XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz

Dziś (środa) o godz. 12:00 odbędzie się LXXII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos