Konkurs Rawicki Lider NGO ma na celu coroczne wyróżnianie osób działających w organizacjach, promowanie samych organizacji czy też oddolnych inicjatyw realizowanych na terenie gminy Rawicz oraz dostrzeżenie roli przedstawicieli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora.

W 2022 roku nastąpiła aktualizacja Regulaminu i karty zgłoszenia w edycji 2020-2021.

ZARZĄDZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać w następujących kategoriach:

Rawicki Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji pozarządowej mającej siedzibę w gminie Rawicz, która w ostatnim czasie wyróżniła się działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Działania te jednocześnie charakteryzowały się nowatorstwem i skutecznością w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Rawicki Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w gminie Rawicz, wyróżniającej się swoją aktywnością w działalności na rzecz społeczności lokalnej, która dla tej społeczności jest niekwestionowanym liderem, pomysłodawcą i inicjatorem działań.

Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji, która działa na terenie gminy Rawicz nie mniej niż 20 lat i której działania na rzecz społeczności lokalnej godne są uhonorowania i docenienia. Może być przyznana tylko raz danej organizacji.

Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej społecznie w organizacjach pozarządowych lub udzielającej się społecznie na rzecz społeczności lokalnej przez okres nie mniejszy niż 20 lat. Może być przyznana tylko raz danej osobie.

Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda grupowa dla organizacji, grupy nieformalnej, wolontariuszy za zrealizowanie ciekawej, nowatorskiej lub rozwiązującej określony problem społeczny inicjatywy. Nagrodzonymi inicjatywami mogą być imprezy lub akcje społeczne przeprowadzone na terenie gminy Rawicz w ostatnim roku.

Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda indywidualna dla osoby, która odegrała istotną rolę w realizacji określonego przedsięwzięcia, imprezy, akcji społecznej. Była inicjatorem przedsięwzięcia lub wyróżniła się szczególnie przy realizacji określonego przedsięwzięcia, imprezy, akcji społecznej.

Biznes Społecznie Odpowiedzialny - kategoria, do której można zgłosić podmiot prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie wspierający działalność społeczną w środowisku lokalnym. Biznes w swym działaniu nie kieruje się tylko chęcią wypracowania zysku, ale posiada misję społeczną, którą realizuje współpracując z III sektorem.

Nagrodzeni w 2019 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Bartłomiej Kajak, Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Tomasz Dyba
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Rawiczaki.pl
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Stanisław Projs
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Fermy Drobiu Woźniak

 

Nagrodzeni w 2018 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Ilona Styzińska
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Andrzej Kuźbicki
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Spotkań Twórczych "STROJOWNIA"
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Michał Gertchen
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Firma PHU ARPON s.c. Państwa Wiesławy i Zbigniewa Wojtyczków z Chojna

 

Nagrodzeni w 2017 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Krystyna Zaporowska
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Maciej Formanowicz, Marta Hamielec
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Lawendowa Wieś
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Marian Dąbrowski
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA RAWICZ
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG

 

Galeria