Konkurs Rawicki Lider NGO ma na celu coroczne wyróżnianie osób działających w organizacjach, promowanie samych organizacji czy też oddolnych inicjatyw realizowanych na terenie gminy Rawicz oraz dostrzeżenie roli przedstawicieli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora.

W 2022 roku nastąpiła aktualizacja Regulaminu i karty zgłoszenia w edycji 2020-2021.

ZARZĄDZENIE

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia można dokonać w następujących kategoriach:

Rawicki Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji pozarządowej mającej siedzibę w gminie Rawicz, która w ostatnim czasie wyróżniła się działaniami na rzecz społeczności lokalnej. Działania te jednocześnie charakteryzowały się nowatorstwem i skutecznością w rozwiązywaniu problemów społecznych.

Rawicki Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej w organizacji pozarządowej mającej siedzibę w gminie Rawicz, wyróżniającej się swoją aktywnością w działalności na rzecz społeczności lokalnej, która dla tej społeczności jest niekwestionowanym liderem, pomysłodawcą i inicjatorem działań.

Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda grupowa dla organizacji, która działa na terenie gminy Rawicz nie mniej niż 20 lat i której działania na rzecz społeczności lokalnej godne są uhonorowania i docenienia. Może być przyznana tylko raz danej organizacji.

Rawicki Honorowy Lider NGO – nagroda indywidualna dla osoby działającej społecznie w organizacjach pozarządowych lub udzielającej się społecznie na rzecz społeczności lokalnej przez okres nie mniejszy niż 20 lat. Może być przyznana tylko raz danej osobie.

Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda grupowa dla organizacji, grupy nieformalnej, wolontariuszy za zrealizowanie ciekawej, nowatorskiej lub rozwiązującej określony problem społeczny inicjatywy. Nagrodzonymi inicjatywami mogą być imprezy lub akcje społeczne przeprowadzone na terenie gminy Rawicz w ostatnim roku.

Rawicka Inicjatywa Roku – nagroda indywidualna dla osoby, która odegrała istotną rolę w realizacji określonego przedsięwzięcia, imprezy, akcji społecznej. Była inicjatorem przedsięwzięcia lub wyróżniła się szczególnie przy realizacji określonego przedsięwzięcia, imprezy, akcji społecznej.

Biznes Społecznie Odpowiedzialny - kategoria, do której można zgłosić podmiot prowadzący działalność gospodarczą i jednocześnie wspierający działalność społeczną w środowisku lokalnym. Biznes w swym działaniu nie kieruje się tylko chęcią wypracowania zysku, ale posiada misję społeczną, którą realizuje współpracując z III sektorem.

Nagrodzeni w edycji 2022-2023

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Grażyna Konopka
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Klub Piłkarski Rawia Rawicz

Rawicki Koszykarski Klub Sportowy Rawia Rawicz

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Robert Aszkiełowicz
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami Szansa 

Rawicki Uniwersytet Trzeciego Wieku 

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Marek Szymański Sporty Walki Rawicz
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Grupa inicjatywna: OSP Sarnowa, Ugoda, Łaszczyn, Izbice
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY HURST

 

Nagrodzeni w edycji 2020-2021

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Sławomir Górniak, Ludowy Klub Sportowy "Sarnowianka"

Nominowany przez członków Kapituły. Prezes Ludowego Klubu Sportowego „Sarnowianka” w Sarnowie, członek Gminnej Rady Sportu. Pasjonat piłki nożnej i propagator tej dyscypliny sportu wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Główny organizator i koordynator zawodów sportowych, imprez sportowo-rekreacyjnych w Sarnowie. Człowiek czynu, dla którego stadion i klub piłkarski są drugim domem. Działacz doskonale rozumiejący potrzeby lokalnej społeczności, kibiców, działaczy oraz zawodników.

RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Koło Gospodyń Wiejskich „Fajne Babki” w Zawadach

Laureat nominowany przez sołtysa wsi Zawady, Pana Leszka Skupina – za inicjowanie i organizowanie wielu działań w dziedzinie kultury, rekreacji, edukacji, integrujących lokalną społeczność. Koło popularyzuje i promuje folklor mikroregionu Hazów, nie tylko na gruncie lokalnym czy regionalnym, ale co bardzo ważne ogólnopolskim. Jest też znane w partnerskim mieście Attendorn. Uczestniczy w rawickich jarmarkach, współpracuje z innymi stowarzyszeniami w dziedzinie popularyzacji tradycji. Promuje również potrawy kuchni regionalnej. Jest ambasadorem kultury Hazów w gminie i regionie.

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Michał Umławski

Nominowany przez członków Kapituły – za zainicjowanie i współorganizację Jarmarku Historycznego u Rawickich Dudziarzy. Etnograf, mistrz gry na dudach wielkopolskich i budowniczy dud, prezes Fundacji Dudziarz.eu Wielkopolskie Kapele Dudziarskie, członek Rady Muzeum. Popularyzuje wielkopolskie tradycje dudziarskie w kraju i za granicą. Jest pomysłodawcą i koordynatorem Rawickiego Maratonu Dudziarskiego, Międzynarodowego Festiwalu Muzyków Ludowych w Rawiczu, Turnieju Tańców Regionalnych oraz imprezy „Wiwatowisko”. Prowadzi kilka dziecięco-młodzieżowych kapel ludowych, w tym kapelę zespołu regionalnego „Wisieloki”.

RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Ochotnicza Straż Pożarna w Ugodzie

Nominowana przez członków Kapituły - za zainicjowanie, realizację i ukończenie inwestycji pn. „Budowa remizy strażackiej we wsi Ugoda”. Strażacy – ochotnicy czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców i ich dobytku. Nowa remiza była niezbędna dla poprawy warunków funkcjonowania OSP. Zadanie jej budowy zostało zrealizowane w ramach inicjatywy lokalnej. Gmina Rawicz zakupiła niezbędne materiały budowlane, a strażacy z Ugody zadeklarowali, że w 2 lata społecznie wybudują strażnicę. Udowodnili, że dzięki uporowi, determinacji i współpracy można osiągnąć najtrudniejsze cele.

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Wacław Szymczak

Nominowany przez członków Oddziału PTTK Rawicz. Długoletni Prezes Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Rawiczu. Organizator i koordynator różnych form turystyki pieszej, rowerowej, kulturowej, w tym pieszych i rowerowych rajdów, krajowych oraz zagranicznych wycieczek krajoznawczych. Koordynator sztafety rowerowej 24h Rawickiego Festiwalu Sportu. Autor publikacji promujących walory turystyczne Gminy Rawicz. Główny konserwator oraz współtwórca szlaków turystycznych. Przewodniczący Rawickiej Gminnej Rady Pożytku Publicznego. Miłośnik historii regionu – skarbnica wiedzy o rawickich zabytkach, szlakach, przyrodzie.

RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Bractwo Kurkowe w Rawiczu

Nominowane przez członków Kapituły. Bractwo Kurkowe jest najstarszą organizacją pozarządową na terenie Gminy Rawicz. W ubiegłym roku obchodziło 30- reaktywacji i 30-lecie istnienia organizacji. Wyróżnienie otrzymane za kultywowanie spuścizny powstałego z początkiem narodzin naszego miasta Bractwa Strzeleckiego, którego statut w 1642 roku zatwierdził założyciel i pierwszy właściciel miasta Adam Olbracht z Przyjmy Przyjemski. Tą spuścizną jest dbałość o miasto, jego wartości i dobrobyt. Dodać należy, że pandemia przesunęła obchody o rok. Odbywają się w 2022 roku, lecz reaktywacja stowarzyszenia nastąpiła 8 listopada 1991 roku. Wyróżnienie jest dowodem uznania i szacunku dla idei i pracy obecnych starszych bractwa oraz całej braci strzeleckiej.

BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY "WALBET" A.D.K. WALKOWIAK Spółka Komandytowa

Przedsiębiorstwo nominowane przez członków Kapituły. To kolejna po laureacie z 2019 roku, firma odbierająca tę szczególną statuetkę, której siedziba znajduje się poza Gminą Rawicz – w Miejskiej Górce. Członkowie Kapituły docenili szczególnie działania prospołeczne spółki, realizującej politykę biznesu społecznie zaangażowanego. „Walbet” jest sponsorem tytularnym Klubu Piłkarskiego Rawia Rawicz. Ponadto wspiera finansowo inne grupy, wydarzenia sportowe i kulturalne na terenie Gminy Rawicz, jest jednym ze sponsorów 24h Rawickiego Festiwalu Sportu. Za wszystkie wymienione inicjatywy dziękujemy w imieniu całej lokalnej społeczności.

 

Nagrodzeni w 2019 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Bartłomiej Kajak, Rawickie Towarzystwo Tenisa Ziemnego
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Chór Nauczycieli Gminy Rawicz
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Tomasz Dyba
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Rawiczaki.pl
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Stanisław Projs
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Fermy Drobiu Woźniak

 

Nagrodzeni w 2018 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Ilona Styzińska
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Stowarzyszenie Żylicka Rzecz Babska
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Andrzej Kuźbicki
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Stowarzyszenie Spotkań Twórczych "STROJOWNIA"
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Michał Gertchen
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Rawicz
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Firma PHU ARPON s.c. Państwa Wiesławy i Zbigniewa Wojtyczków z Chojna

 

Nagrodzeni w 2017 roku

RAWICKI LIDER NGO - nagroda indywidualna Krystyna Zaporowska
RAWICKI LIDER NGO - nagroda grupowa Szkolne Koło Wolontariatu w Wielkopolskim Samorządowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rawiczu
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda indywidualna Maciej Formanowicz, Marta Hamielec
RAWICKA INICJATYWA ROKU - nagroda grupowa Lawendowa Wieś
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda indywidualna Marian Dąbrowski
RAWICKI HONOROWY LIDER NGO - nagroda grupowa ODDZIAŁ REJONOWY POLSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA RAWICZ
BIZNES SPOŁECZNIE ODPOWIEDZIALNY Rawicka Fabryka Wyposażenia Wagonów RAWAG

 

Galeria