Ankieta w sprawie mieszkania dla uchodźców z Ukrainy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBId1gRgqhi6U_-7ApjzwzHc1RbO9ZD6bubB0XrMqdzUr1lg/viewform

Ankieta w sprawie wyposażenia mieszkań dla uchodźców z Ukrainy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeSIWlI4NEHqYaIwgnzYjYrm6lJjrIQa8IjDMm2p1Iud9nL-g/viewform

UWAGA! Ze względu na ilość telefonów i osób, które chciałyby zaangażować się w pomoc dla obywateli Ukrainy, które poszukują schronienia oraz ze względu na fakt, że nie wszystkie produkty i środki jesteśmy w stanie przechowywać, przygotowaliśmy dla Państwa krótką ankietę, w której możecie przekazać / ofiarować dary, które będą dostarczane do specjalnie na ten cel utworzonej bazy dla obywateli Ukrainy. Z góry dziękujemy za Państwa pomoc i poświęcony czas.

Dziękujemy za liczne telefony i oferty mieszkań, które zgłaszają Państwo do nas z myślą o obywatelach Ukrainy, którzy szukają schronienia w naszej Gminie. Staramy się w pierwszej kolejności zaopiekować się rodzinami z dziećmi. Kolejni Ukraińcy cały czas przyjeżdżają. Z Państwa pomocą szybko znajdujemy dla nich domy/mieszkania. Skoordynowaniem Państwa ofert, które spływają na ukraina@rawicz.eu zajmuje się Biuro Zarządzania Kryzysowego w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz. Podajemy kontakt do koordynatora: 518 778 535.

UWAGA! Gmina Rawicz przygotowuje tymczasowe miejsca noclegowe dla obywateli Ukrainy, którzy jeszcze nie znaleźli domów i mieszkań lub dla tych, dla których Rawicz jest tylko przystankiem w dalszej podróży.

Gmina Rawicz będzie kierować te osoby do następujących miejsc:

  • Hostel w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Rawiczu, ul. Spokojna 1
  • Świetlica przy sali sportowej OSiR przy ul. Kopernika
  • Świetlica wiejska w Słupi Kapitulnej (od soboty 12.03.)

PRZYPOMINAMY: Informacje o chęci przyjęcia obywateli Ukrainy do mieszkań/domów prosimy wysyłać na adres: ukraina@rawicz.eu lub kontaktować się z koordynatorem grupy wolontariuszy pod numerem tel. + 48 518778535.

WNIOSKI O DOFINANSOWANIE

Podmioty, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie uprawnionym obywatelom Ukrainy mogą złożyć wniosek o dofinansowanie do Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Wniosek do pobrania poniżej lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.
Kwota dofinansowania 40 zł za osobę za każdy dzień faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia.
O świadczenie pieniężne ubiegać może się każdy podmiot (osoba/firma), który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie uprawnionym obywatelom Ukrainy.
Wniosek można złożyć Osobiście w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz – w każdy dzień roboczy w godzinach od 8.00 do 14.00 lub przesłać na adres Urząd Miejski Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz
Kontakt w sprawie: 65 6164988 wew. 447
Wnioski o przyznanie świadczenia będą rozpatrywane w terminie jednego miesiąca od daty złożenia. Gmina może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji będą dokonywać upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

29 kwietnia w Dzienniku Ustaw opublikowano Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi (Dz.U. 2022, poz. 941).

Zgodnie z nim już od 30 kwietnia obowiązuje nowa wersja wniosku o świadczenie pieniężne (40 zł) za zakwaterowanie obywatela Ukrainy. Jest to związane z wydłużeniem okresu wsparcia dla Polaków udzielających bezpłatnej gościny uchodźcom wojennym w swoich domach.

Czym różni się ten wzór wniosku od poprzedniego?
Teraz wniosek z załącznikiem liczy 4 zamiast 3 stron. Wydłużono formularz o kolejne miesiące.

Jednak ważniejszą zmianą jest konieczność podania numeru PESEL naszego ukraińskiego gościa. Wcześniej nie było to wymagane, bo można było wpisać numer ukraińskiego dowodu osobistego. Teraz już tylko polski numer PESEL.

Rozporządzenie wraz z wnioskiem do pobrania tutaj