kpo

Budowa żłobka w Rawiczu

„Dofinansowanie żłobka z programu MALUCH+ 2022-2029″ Gmina Rawicz realizuje zadanie pn.”Budowa żłobka w Rawiczu”. Umowa o dofinansowanie została podpisana z Wojewodą Wielkopolskim w dniu 27.03.2024r. Obejmuje ona dofinansowanie: dokumentacji projektowej, robót budowlanych związanych z budową żłobka, wyposażenie  i zagospodarowanie terenu, nadzór inwestorski nad inwestycją oraz tablice informacyjne. W ramach zadania przy ulicy Lecha i Marii Kaczyńskich w Rawiczu, zostanie wybudowany 4 oddziałowy żłobek na 55 miejsc opieki, w pełni dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Grupą docelową są dzieci, w tym dzieci z niepełnosprawnościami lub wymagające szczególnej opieki, do 3 roku życia lub dłużej zgodnie z ustawą z dnia 4 […]

sesja stół sesyjny 2 maja 2024

VI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz / 8 lipca 2024 r. / godz. 16:00

Uprzejmie informuję, że VI Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 8 lipca 2024 r. o godz. 16.00 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II Odczytanie porządku obrad. III Podjęcie uchwał w sprawach: 1) zmiany uchwały budżetowej na  rok 2024, 2) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawicz  na lata 2024-2034. VI Wolne głosy i wnioski. V Zakończenie. Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Rawicz (-)Marek Przybylski

sesja stół sesyjny 2 maja 2024

Pierwsza sesja Gminnej Rady Seniorów / 11 lipca 2024 r. / godz. 10:00

Pierwsza sesja Gminnej Rady Seniorów w Rawiczu, odbędzie się 11 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej w Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz I piętro przy ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: 1/ Otwarcie posiedzenia i powitanie członków Gminnej Rady Seniorów oraz gości. 2/ Wybory Przewodniczącego Gminnej Rady Seniorów. 3/ Wybory Wiceprzewodniczącego Gminnej Rady Seniorów. 4/ Wybory Sekretarza Gminnej Rady Seniorów. 5/ Wolne głosy i wnioski. 6/ Zakończenie.

aktualności, gmina Rawicz

Zamknięty odcinek ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego

Firma Construction Stone Recycling Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 3 lipca br. (środa) rozpoczną się roboty budowlane polegające na remoncie ul. Królowej Jadwigi w Rawiczu. Odcinek ul. Królowej Jadwigi od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego zostanie zamknięty.