W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną mającą wpływ na organizację pracy Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  – wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane od 2 sierpnia do 31 sierpnia br. po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestracji można dokonywać w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 9.00 pod numerem telefonu 65 546 54 47. Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego należy złożyć w terminie wniosek, dołączając do niego: –faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 lutego 2021 roku do 31 lipca 2021 roku, –oświadczenie o pomocy publicznej, –zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych […]

Adaptacja pomieszczeń mieszkalnych i gospodarczych w budynku Żołędnica 53 na przedszkole wraz z zagospodarowaniem terenu.  Termin realizacji to 7 miesięcy od podpisania umowy. Składanie ofert do dnia 6 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00. Zakres prac obejmuje wykonanie: robót budowlanych zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektową wraz z załącznikami i obowiązującymi przepisami, w szczególności wykonanie: robót demontażowych, okładzin ścian wewnętrznych płytami termoizolacyjnymi, murów uzupełniających – nadproża, ścianek działowych, tynków i gładzi gipsowych, okładzin ceramicznych wewnętrznych pomieszczeń, malowania pomieszczeń, montażu parapetów i nawiewników, ułożenia termoizolacji z dwóch warstw wełny mineralnej na poddaszu, montażu okładzin sufitu z płyt gipsowo-kartonowych oraz sufitu podwieszanego, podłoża […]

Zakres prac obejmuje dostawę i montaż opraw oświetlenia ulicznego na istniejących konstrukcjach wsporczych oświetlenia drogowego oraz dostawę i montaż zegarów elektronicznych (zegarów sterujących) w ilości 72 sztuk. Wymiana opraw oświetlenia drogowego, będących własnością gminy Rawicz, na oprawy LED w ilości 487 sztuk o różnych mocach oprawy, zapewniających drogowy rozsył światła. Termin realizacji to 3 miesiące od podpisania umowy. Składanie ofert do dnia 12 sierpnia 2021 roku do godziny 10:00. https://platformazakupowa.pl/transakcja/483099

Gmina Rawicz otrzymała dotację celową z budżetu Województwa Wielkopolskiego w ramach programu retencjonowania i wykorzystywania wód opadowych z dachów obiektów użyteczności publicznej na terenie województwa wielkopolskiego w celu nawadniania terenów zielonych pn.“Deszczówka“. Kwota dofinansowania wynosi 50 tys zł. W ramach zadania zamontowane zostaną cztery zbiorniki na wody opadowe przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Rawiczu. Pojemność każdego ze zbiorników wynosi 10m3. System będzie zbierał wody opadowe z zadaszenia nad boiskiem Orlik. Woda wykorzystana zostanie do podlewania terenów zielonych. Inwestycja zostanie zrealizowana w najbliższych miesiącach.

Zgodnie ze zmianą ustawy o dowodach osobistych już wkrótce wyłączona zostanie usługa umożliwiająca złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego za pośrednictwem platformy ePUAP. W związku z pismem Departamentu Spraw Obywatelskich MSWiA z 22 lipca 2021 r. nr DSO-WEL-6190-2-31/2021 informujemy, że z dniem 19 lipca br., stosownie do treści art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 14 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1000), wszedł w życie przepis art. 5 tej ustawy, zgodnie z którym złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego będzie możliwe do dnia 26 lipca 2021 r. Po tym […]

BURZE Z GRADEM – województwo wielkopolskie (wszystkie powiaty) od godz. 16:00 26 lipca do godz. 09:00 27 lipca, deszcz 40 mm, grad, porywy 80 km/h.

Zapraszamy mieszkańców Wielkopolski do wzięcia udziału w konkursie „Złap spis w gminie”. Konkurs polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego samochód oznaczony naklejką Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, poza miejscem stałego parkowania (np. poza parkingiem urzędu gminy) i trwa od 21 lipca 2021 r. do 30 września 2021 r. Plik ze zdjęciem, w formacie JPEG w rozmiarze nieprzekraczającym 5 MB, należy wysłać na adres Konkurs_POZ@stat.gov.pl do 31 lipca, 31 sierpnia i 30 września 2021 r., do godz. 24:00. Należy także dołączyć skan lub zdjęcie oświadczenia. Organizator nagrodzi pierwszych 15 uczestników Konkursu w każdym miesiącu jego trwania. Laureatów konkursu wyłoni Komisja konkursowa w składzie: Dominika […]

Burmistrz Gminy Rawicz zatwierdził listę organizacji pozarządowych, które realizować będą w latach 2021, 2022, 2023 roku zadania publiczne będące usługami społecznymi określonymi w Programie Usług Społecznych w Gminie Rawicz z zakresu wspierania rodziny i pobudzania aktywności obywatelskiej. Lista organizacji wraz z wysokością dotacji znajduje się w linku: http://bip.rawicz.pl/artykul/884/9343/rozstrzygniecie-konkursu-uslugi-spoleczne

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS zakończył udostępnianie informacji o stanie konta ubezpieczonego (IOSKU). Podobnie jak w ubiegłym roku, stan konta można sprawdzić wyłącznie na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE ZUS). Informację na platformie, ZUS udostępnił po przeprowadzonej w czerwcu rocznej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i kapitału początkowego oraz środków zapisanych na subkoncie. Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE, wystarczy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2020 r.” – informuje Marlena Nowicka – regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w Wielkopolsce. Tegoroczna Informacja o Stanie Konta Ubezpieczonego w ZUS (IOSKU) odwzorowuje stan naszych […]

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Przedsiębiorcy prowadzący sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni, którzy ponieśli straty z powodu pandemii będą mogli ubiegać się o zwolnienie z opłacania składek oraz świadczenie postojowe. Wnioski można składać od 23 lipca. Nowelizacja Tarczy antykryzysowej zakłada wsparcie dla przedsiębiorców, którzy w jednostkach oświatowych prowadzą sprzedaż środków spożywczych, papierniczych i piśmienniczych na rzecz uczniów, słuchaczy lub wychowanków (PKD 47.11.Z i 47.19.Z). Choć formalnie ich działalność nie była objęta restrykcjami, to ze względu na zamknięcie szkół, dotkliwie odczuli skutki lockdownu. Prowadzący sklepiki mogą liczyć na zwolnienie z opłacania składek za listopad, grudzień, styczeń, luty i marzec. Muszą jednak spełnić warunki wskazane […]