Osobisty rachunek bankowy to coraz powszechniejsze udogodnienie. Dzięki niemu w szybki i wygodny sposób można otrzymać świadczenie, zapłacić rachunki czy zrobić zakupy. Dodatkowo te elektroniczne narzędzia zapewniają bezpieczeństwo finansowe, osobiste i zdrowotne, co jest szczególnie ważne właśnie teraz – w czasie pandemii. Bezpłatny rachunek w każdym banku Jeśli nie masz konta w żadnym banku, możesz założyć bezpłatny podstawowy rachunek płatniczy (PRP). Zrobisz to w banku, w oddziałach banków zagranicznych, instytucjach kredytowych i spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, które prowadzą rachunki płatnicze dla konsumentów. Podstawowy rachunek płatniczy jest bezpłatny Oznacza to, że za darmo możesz: otworzyć i prowadzić konto w banku, otrzymać kartę płatniczą (za jej […]

Gmina Rawicz ma w swojej ofercie terenów przeznaczonych pod aktywizację gospodarczą ponad 270 ha pod planami miejscowymi. Doskonała lokalizacja Rawicza przy S5 i DK 36 oraz bliskość najlepszych ośrodków akademickich w Polsce sprawiają, że Rawicz jest doskonałym miejscem do lokowania biznesu. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową ofertą: OFERTA INWESTYCYJNA ( https://rawicz.pl/biznes/invest-in-rawicz/oferta-inwestycyjna-greenfield/ )

Uprzejmie informujemy o ponownym montażu na parkingu przy Urzędzie Miejskim Gminy Rawicz samoobsługowej stacji naprawy rowerów IBOMBO. Jednocześnie apelujemy o odpowiedzialne i bezpieczne korzystanie ze stacji. W związku z panującą sytuacją epidemiczną w Polsce, w trosce o użytkujących, prosimy o stosowanie się do obowiązujących zasad związanych z przebywaniem w przestrzeni publicznej – zakrywaniem ust i nosa, zachowywaniem odpowiedniego dystansu między osobami i stosowaniem rękawic ochronnych przy korzystaniu ze stacji oraz przestrzeganiu ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny, jak również o wzajemnej wyrozumiałości i życzliwości.

Dziś (14 kwietnia) o godz. 16.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX. Link do sesji: https://www.youtube.com/channel/UCP4GT47Xb0B2aDPP4F1e4OA/videos

Generalny Wykonawca robót Spółka TORPOL S.A. zawiadamia o terminach zamknięcia przejazdów drogowo – kolejowych: w m. Kąty (km 60.209) od 19.04.2021 r. od godz. 00:30 do 19.04.2021 r. do godz. 7:00 w ul. Fiołkowej w Rawiczu (km 61.952) od 18.04.2021 r. od godz. 17:00 do 19.04.2021 r. do godz. 0:30 w m. Żylice (km 66.359) i w m. Izbice (km 69.128) od 18.04.2021 r. do 19.04.2021 r. Trasy objazdów: ORIENTACJA ZAMKNIECIE – FIOŁKOWA ORIENTACJA ZAMKNIECIE – KĄTY

Trwają prace drogowe w zakresie budowy ronda stanowiącego skrzyżowanie ul. Piłsudskiego, ul. Podmiejskiej oraz Alei Spacerowej. Wykonano pierścień ronda z kostki granitowej oraz chodniki od strony ulicy Podmiejskiej, ułożono warstwę wiążącą nawierzchni z masy bitumicznej, a także ustawiono wszystkie krawężniki. Obecnie ruszyły prace nad nawierzchnią z kostki brukowej betonowej przy Alei Spacerowej.          

Zakończono prace w ulicy Sadowniczej w Sierakowie. W najbliższym czasie odbędzie się odbiór końcowy robót budowlanych. Prace polegały w szczególności na przebudowie pozostałego odcinka drogi na długości ok. 380 metrów. Wykonano nową nawierzchnię jezdni oraz pobocza z kostki brukowej betonowej, usunięto kolizję gazową, zabezpieczono linie kablowe rurami osłonowymi oraz ustawiono oświetlenie uliczne. Zakres robót obejmował również budowę kanalizacji deszczowej.        

Z przykrością informujemy, że dziś (czwartek, 8 kwietnia 2021 r.) odszedł od nas sołtys Dąbrówki – Roman Klima. Funkcję sołtysa pełnił przez 14 lat pozostawiając po sobie dobrze funkcjonujące sołectwo. We współpracy z samorządem był człowiekiem konkretnym i zdecydowanym. Konsekwentnie realizował projekty zgłaszane w imieniu społeczności lokalnej. Aktywnie włączał się w wydarzenia realizowane w ramach Porozumienia Partnerskiego na rzecz rozwoju lokalnego Gminy Rawicz. Pełen humoru i temperamentu był duszą towarzystwa zarówno w środowisku samorządowców jak i sołtysów. Takiego właśnie go zapamiętamy. Łączymy się w smutku i żałobie z rodziną oraz bliskimi śp. Romana Klimy. Pogrzeb odbędzie się o godz.10:00 na […]

Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców polskich miast do udziału w VII edycji projektu grantowego „ZIELONA ŁAWECZKA”. Dzięki inicjatywie mogą powstać nowe, osiedlowe ogródki. Projekt już od 7 lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsce spotkań i odpoczynku ale również w „płuca miasta”. Projekt zachęca do rozpoczęcia współpracy sąsiedzkiej lub podjęcia kolejnych działań przez istniejące grupy. Poprzednie edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Do tej pory przeznaczono łącznie przeszło 140 tys. złotych na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach. ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli […]

14 kwietnia  2021 roku o godz. 16.00 odbędzie się XXXIII Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz w zdalnym trybie obradowania za pomocą systemu WEBEX. Podstawa prawna do zwolnienia radnego: Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378). I. Otwarcie Sesji i stwierdzenie quorum. II.Odczytanie porządku obrad. III. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 1.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulicy Kadeckiej w Rawiczu, gmina Rawicz, 2) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Starego Miasta w Rawiczu, 3) miejscowego planu zagospodarowania […]