Styczeń miesiącem tatara! Z tej okazji został zorganizowany konkurs „Smak tatara 2022”. Do udziału zapraszamy restauracje i koła gospodyń wiejskich z całej Wielkopolski. Instytutu Skrzynki, powiatowa instytucji kultury, operator Szlaku Kulinarnego „Smaki Powiatu Poznańskiego” jest organizatorem wydarzenia. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie tradycyjnego tatara z mięsa (nie tylko z wołowiny), ryb lub tatara wegańskiego. Na laureatów czekają nagrody o łącznej wartości 2 000 złotych ufundowane przez sponsorów: Rzeźnictwo Zyguła Zbąszynek Sp. z o. o. Sp. K. oraz sklep Bela Mesa z Poznania: I miejsce – voucher o wartości 400 złotych do Delikatesów Mięsnych Zyguła, voucher o wartości 500 złotych do sklepu […]

Data:
Logotyp badań USG aorty brzusznej - duży napis po lewej stronie zdrowa aorta oraz nazwa: Regionalny Program Zdrowotny Województwa Wielkopolskiego

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się 19 lutego 2022 r. w Szpitalu Powiatowym w Rawiczu, ul. Generała Grota-Roweckiego 6. Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego. Badania dla pacjenta są całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej. Zapisy na badanie można dokonywać na dwa sposoby:  – telefonicznie: 503 075 095 – mailowo: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego, pesel, miejscowość wykonywanego badania) Dlaczego warto przeprowadzać badania USG aorty brzusznej? U większości osób tętniak […]

Data:

Dokonana w kwietniu 2021 r. nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zmianami), wprowadziła istotne zmiany regulacji dotyczących Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, które spowodowały powstanie nowego obowiązku po stronie organizacji pozarządowych (NGO) wpisanych do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).  II. ANALIZA MERYTORYCZNA Zgodnie z art. 58 pkt 12 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1132 ze zm., dalej: ustawa): Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane stowarzyszenia podlegające wpisowi do Krajowego […]

Data:

Departament Korzystania i Informacji o Środowisku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zaprasza do udziału w Konkursie „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VII edycja – Wpływ zanieczyszczeń na środowisko i nasze zdrowie.  Celem Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, zarówno poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z podziałem na dwie kategorie: Kategoria I: uczniowie klas 6, 7 i 8 szkół podstawowych województwa wielkopolskiego. […]

Data:

MARZNĄCE OPADY – województwo wielkopolskie (wszystkie powiaty); od godz. 20:00 12 stycznia do godz. 10:00 13 stycznia; drogi śliskie.

Data:

W grudniu 2021 roku Gmina Rawicz podpisała umowy z Wojewodą Wielkopolskim na dofinansowanie bezpiecznych przejść dla pieszych z państwowego funduszu celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Przejścia dla pieszych zostały podzielone na dwie części. Część I obejmuje: „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Śląskiej w Masłowie” – dofinansowanie w kwocie 200 000,00 zł „Budowa bezpiecznego przejścia dla pieszych na ul. 3 Maja w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 122 052,38 zł „Poprawa bezpieczeństwa w obrębie przejścia dla pieszych na ul. Hallera w Rawiczu” – dofinansowanie w kwocie 55 797,55 zł W ramach zadania wykonane zostaną prace […]

Data:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę zdrowotną na  korzystniejszych zasadach. Wraz ze świadczeniem za luty niektórzy świadczeniobiorcy otrzymają zwrot nadpłaconego podatku za styczeń 2022 roku. W piątek Minister Finansów podpisał rozporządzenie zmieniające technikę poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. W tej sytuacji emeryci i renciści, których wysokość świadczenia mieści się w przedziale 4 920 zł do 12 800 zł będą mieli obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na ubezpieczenie zdrowotne na starych zasadach. Oznacza to, że dla tej grupy […]

Data:

Już 1 lipca rozpocznie się proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych. Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu, żeby to zrobić musisz posiadać profil zaufany albo podpis elektroniczny. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe, jeżeli Twój dom posiada źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji masz 12 miesięcy. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostanie zainstalowane po […]

Data:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Od 1 stycznia można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego. Do tej pory do ZUS-u wpłynęło prawie 106 tys. wniosków, z czego niemal 12 tys. wniosków złożyli rodzice z województwa wielkopolskiego. Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie to nie zależy od dochodu rodziny i wyniesie do 12 tys. zł. Będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS […]

Data:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych

17 stycznia rusza kolejna odsłona Tarczy antykryzysowej. Przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli uzyskać zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. i otrzymać do sześciu świadczeń postojowych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.  O zwolnienie z opłacania składki za grudzień 2021 r. będą mogli wystąpić przedsiębiorcy, którzy byli zgłoszeni jako płatnik składek przed listopadem 2020 roku i na 31 marca 2021 roku ich przeważający rodzaj działalności był oznaczony kodem PKD: 30.Z – przygotowywanie i podawanie napojów (podklasa ta obejmuje m.in. dyskoteki serwujące głównie napoje), 29.A – działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia […]

Data: