24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.   Metodologia Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu […]

Data:

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2023 roku zadań publicznych Gminy Rawicz w zakresach: 1) pomocy społecznej, 2) działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, 3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 4) ochrony i promocji zdrowia, 5) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 6) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 7) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 8) turystyki i krajoznawstwa, 9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 10) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, 11) wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, 12) […]

Przedsiębiorcy! Zachęcamy do zapoznania się z AKTUALIZOWANĄ listą najbliższych bezpłatnych webinarów współorganizowanych przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK”.

Uprzejmie informuję, że  LVII  Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz odbędzie się   21 grudnia  2022 r. o godz. 10.00 – w sali sesyjnej  Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz  ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I     Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II    Odczytanie porządku obrad. III   Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV   Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V    Uchwalenie budżetu Gminy Rawicz na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rawicz na lata 2023 – 2034 1.podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina  na lata 2023- 2034, 2.podjęcie uchwały budżetowej na rok 2023. VI   Podjęcie uchwał […]

Młodzieżowa Rada Gminy Rawicz we współpracy z Centrum Rozwoju Gminy Kościan, organizuje konkurs na najładniejszy piernik świąteczny. Zgłoszenia można wysyłać do 23 grudnia na adres e-mail (czytać wolno, by umożliwić zapis): konkursymrgr@rawicz.eu. Zgłoszenie musi zawierać: wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę zgłoszeniową i oświadczenie/a, co najmniej dwa zdjęcia upieczonych pierników (na zdjęciach widoczna musi być kartka z imieniem i nazwiskiem uczestnika), krótki film trwający 15-60 sek zawierający proces przygotowania (kartka również musi być widoczna), recepturę według, której przygotowano piernika. Karta zgłoszeniową  i oświadczenia, które trzeba wysłać oraz regulamin  można znaleźć na stronie internetowej Gminy Rawicz, oraz na mediach społecznościowych (Facebook, Instagram) […]

18 października 2022 r. weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od 1 grudnia 2022 roku do 1 lutego 2023 roku w Centrum Usług Społecznych w Rawiczu,  bądź za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W CUS wnioski można składać w każdym dniu tygodnia od godz. 8:00 do 14:00, a w środy do godz. 17:00. Wnioski i informacje znajdują się na stronie Centrum Usług Społecznych w Rawiczu. 

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu prowadzony przez WARP Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w organizowanym szkoleniu „Fundusze Europejskie na start! Zobacz jakie to proste z naszym wsparciem.”, które odbędzie się 07.12.2022 r., w godz. 09:00 – 12:30 na platformie online Zoom. Celem szkolenia będzie przedstawienie możliwości oraz zasad i obowiązków formalno-prawnych związanych z rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Podczas szkolenia będzie również przeprowadzona część warsztatowa dotycząca przygotowania Biznes Planu. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 05.12.2022 r., do godz. 12:00.  Formularz znajduje się poniżej pod wskazanym linkiem: https://warp.org.pl/wydarzenie/webinarium-pt-fundusze-europejskie-na-start-zobacz-jakie-to-proste-z-naszym-wsparciem/ W odpowiedzi otrzymają Państwo link do spotkania online. Zostanie on […]

Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił nabór przedstawicieli rawickich organizacji pozarządowych do Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (RGRDPP) w kadencji 2023-2025. Nabór odbywa się na podstawie postanowień zawartych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr II/17/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rawickiej Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2018 r. poz. 9673). Terminarz wyborów Ogłoszenie naboru kandydatów na członków RGRDPP: 29.11.2022 r. Termin zgłaszania kandydatów: 29.11. – 13.12.2022 r. Miejsce zgłaszania kandydatów: Urząd Miejski Gminy Rawicz – Biuro Obsługi Klienta, ul. […]

„Dostępne mieszkanie” o program skierowany do osób z niepełnosprawnościami, które w swoim mieszkaniu posiadają bariery ograniczające codzienne funkcjonowanie. Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i:• ograniczają cię bariery architektoniczne we własnym mieszkaniu lub domu, przez które nie jesteś w stanie samodzielne wyjście na zewnątrz,• posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym z powodu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka,• nie ukończyłeś 65 roku życia, możesz uzyskać dofinansowanie do zmiany mieszkania na pozbawione barier architektonicznych, znajdujące się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem. Wysokość dofinansowania zależna jest od lokalizacji, w której nabywane jest mieszkanie […]

Uwaga mieszkańcy ul. Targowej – awaria. KOMUNIKAT ZWiK. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. informuje mieszkańców ul. Targowej i okolicy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej 29.11.2022r. w godz. od 8:00 do 14:00 może nastąpić obniżenie ciśnienia lub przerwa w dostawie wody. Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.

W listopadzie br. zakończyła się realizacja projektu pn. „Wieś Izbice się wzbogaca, bo świetlica do niej wraca – etap 2” realizowanego w ramach XII edycji konkursu „Pięknieje Wielkopolska Wieś”. W ramach projektu wykonano ocieplenie i malowanie budynku, zakupiono stoły, krzesła telewizor z funkcją projektora oraz fotoobrazy do salki. Ponadto zakupiono materiały budowlane do modernizacji salki pamięci oraz materiały budowlane takie jak kostka brukowo betonowa, obrzeża i krawężniki do ułożenia nawierzchni przed świetlicą. Mieszkańcy sołectwa Izbic w ramach wkładu własnego mieszkańców, użyli te materiały i wyremontowali salkę pamięci oraz ułożyli nawierzchnię z kostki brukowo-betonowej przed świetlicą. Włożyli ogromny wkład by ich […]