KORONAWIRUS – raport

24 listopada 2020 roku – zgodnie z komunikatem wydanym przez Ministerstwo Zdrowia, nastąpiła zmiana systemu raportowania danych. Aktualne informacje o statystykach dotyczących COVID-19 ukazują się w nowej formie na stronie gov.pl. w formie mapki z podziałem na województwa i powiaty. Mapka przedstawia dane dotyczące liczby przypadków na 10 tys. mieszkańców. Po kliknięciu w dane województwo otrzymujemy dostęp do danych na temat dziennych zakażeń, dziennych zgonów z podziałem na zgony z powodu COVID-19 oraz współistnienia COVID-19 z innymi chorobami. Istnieje możliwość pobrania pliku z danymi.   Metodologia Dzienna liczba zakażonych = liczba osób z pozytywnym wynikiem zaraportowanych przez laboratoria do systemu […]

Posted on:
sesja stół sesyjny 2 maja 2024

III Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz / 29 maja 2024 r. / godz. 10:00

Uprzejmie informuję, że III Sesja Rady Miejskiej Gminy Rawicz, odbędzie się 29 maja 2024 r. o godz. 10.00 – w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Piłsudskiego 21 w Rawiczu. Porządek obrad: I Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum. II Odczytanie porządku obrad. III Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. IV Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy Rawicz w okresie międzysesyjnym. V Podjęcie uchwał w sprawach: 1) regulaminu korzystania z toalet publicznych na terenie gminy Rawicz, 2) powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji Medycznej i Ośrodku Osób Niepełnosprawnych w Rawiczu, 3) zmiany uchwały nr VII/82/19 Rady Miejskiej […]

Zdjęcie przedstawia panoramę miasta Rawicz. Widać zabudowania i układ urbanistyczny miasta.

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI: konsultacje społeczne

Informacja dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Rawicz. Konsultacje przeprowadzone będą od 15 maja 2024 r. do 19 czerwca 2024 r. w następujących formach: 1. ustnej do protokołu lub pisemnej za pomocą wypełnionego i podpisanego formularza uwag. Formularz dostępny będzie: – na stronie internetowej Gminy Rawicz:  https://rawicz.pl/ – w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rawicz: https://bip.rawicz.pl/ – w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz. Wypełniony formularz należy dostarczyć: – drogą elektroniczną na adres e-mailowy: a.duda@rawicz.eu lub poprzez system ePUAP na adres skrytki Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz: /umgrawicz/skrytka – drogą korespondencyjną […]

BIZNES - aktualności ogłoszenia info ogólne-1

WEBINAR | Doing Business in the USA

Zachęcamy tym razem do ekspansji na rynek Stanów Zjednoczonych, który uznawany jest za najbardziej atrakcyjny w skali globalnej. Jak wynika z zestawień Światowej Organizacji Handlu to największy importer świata. W ubiegłym roku dla Polski Stany były siódmym rynkiem, na który kierowany był nasz eksport. Coraz więcej tam sprzedajemy. Jaki jest więc klucz do sukcesu? Jak prowadzić biznes za oceanem, gdzie szukać partnerów biznesowych? Jakie są szanse i bariery, różnice prawne, podatkowe i kulturowe? Jak ustrzec się problemów prawnych, np. bycia pozwanym przez tamtejsze sądy? Między innymi o tym mówić będziemy już 21 maja podczas webinaru „Doing Business in the USA” […]

Posted on: