Szanowni Państwo!

Informujemy, że na stronie internetowej:

https://www.networks.pl/informacjeoplanowanychpomiarachpem/

publikowane  informacje o planowanych pomiarach

pól elektromagnetycznych realizowanych przez Laboratorium 

Badań Środowiskowych NetWorkS!


Funkcjonowanie ww strony jest wypełnieniem zobowiązania 

opisanego w pkt. 14 załącznika do Rozporządzenia Ministra

Klimatu z dnia 17.02.2020 r. (Dz. U. 2022, poz. 2630) w sprawie 

sposobów sprawdzania dotrzymania dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku.

Adres do kontaktu: laboratorium@networks.pl