Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Rawiczu sp. z o.o. :

informuje odbiorców wody zamieszkałych w miejscowości Masłowo przy ul. Żniwnej że w związku z awarią na sieci wodociągowej spowodowaną przez firmę zewnętrzną remontującą drogę
w dniu 27.02.2024 roku w godzinach 12:30-16:00,
nastąpi przerwa w dostawie wody lub obniżone ciśnienie.
W związku z powyższym, może nastąpić okresowe zabarwienie wody.

Za zaistniałą sytuację ZWiK w Rawiczu sp. z o.o. przeprasza odbiorców wody.