Burmistrz Gminy Rawicz ogłosił Konkurs Rawicki Lider NGO. Tegoroczna edycja dotyczy działalności w latach 2022-2023.  Konkurs ma na celu wyróżnienie osób, grup nieformalnych, podmiotów ekonomii społecznej (organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne, warsztaty terapii zajęciowej, centra i kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej) oraz upowszechnienie działań zrealizowanych w gminie Rawicz na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Konkurs jest również sposobem na docenienie roli biznesu we wspieraniu trzeciego sektora. Konkurs jest częścią szerszej strategii wzmacniania działalności rawickiego sektora pozarządowego – promuje działania organizacji, integruje je, buduje pozytywny wizerunek sektora wśród innych partnerów życia publicznego – władz samorządowych, przedsiębiorców, szkół i mieszkańców.

Zgłoszenia do Konkursu należy dokonać za pomocą formularza. Wypełnione formularze przyjmowane są mailem na adres promocja@rawicz.eu lub w siedzibie Organizatora (Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz) w terminie do 15 lutego 2023 r. do godziny 15:00.

KONKURS RAWICKI LIDER NGO – formularz zgłoszeniowy

KONKURS RAWICKI LIDER NGO – regulamin

W tym miejscu można zapoznać się z Laureatami z poprzednich edycji.