Wnioski o zwrot podatku akcyzowego będą przyjmowane od 1 do 29 lutego br. po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestracji można dokonywać od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00 pod numerem tel. 65 616 49 80 wew. 447.

Aby otrzymać zwrot podatku akcyzowego, należy złożyć w ww. terminie wniosek, dołączając do niego faktury VAT oleju napędowego zakupionego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r., oświadczenie o pomocy publicznej, zaświadczenie z ARiMR o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2023 roku.

Limit zakupu oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 110 litrów,
a dla 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła 40 litrów.

Zwrot za 1 litr zakupionego oleju napędowego wynosi 1,46 zł.

Wnioski oraz oświadczenia dostępne są na stronie internetowej bip.rawicz.pl w zakładce „Podatki i opłaty lokalne” lub w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz.

Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej:

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY