Uprzejmie informujemy, że od dnia 6 listopada 2023 r. firma PBE Elbud Poznań S.A. na zlecenie ENEA Operator Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przystępuje do prac związanych z budową linii WN relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra. 

Prace będą prowadzone na nieruchomościach położonych na trasie objętej  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii energetycznej 110kv relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra na terenie gminy Rawicz (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5163), na podstawie uchwały Nr XXXIX/424/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 21 czerwca 2017 r.

Za ewentualne szkody powstałe na nieruchomościach na skutek realizacji przedmiotowej inwestycji przysługiwać będzie ich właścicielom odszkodowanie, którego ustalenie nastąpi po zakończeniu robót budowlanych na podstawie obowiązujących przepisów w tym zakresie.

Kontakt do osób odpowiedzialnych ze strony Wykonawcy za realizację inwestycji:

e-mail: krystian.markowski@elbud.poznan.pl tel. 600 962 955

e-mail: michal.nowicki@elbud.poznan.pl       tel. 606 972 240

e-mail: stanislaw.chojan@elbud.poznan.pl    tel. 600 377 861