Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zmianami) Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

  1. Nazwa i adres właściwego organizatora:

Gmina Rawicz

ul. Marsz. J. Piłsudskiego 21

63-900 Rawicz,

w imieniu której działa Burmistrz Gminy Rawicz.

  1. Określenie przewidywalnego trybu udzielenia zamówienia:

Organizator dokona wyboru operatora w trybie, o którym mowa w art. 19 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zm.).

  1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej na których będą wykonywane przewozy:

Rodzaj przewozów – transport drogowy (autobusowy) w komunikacji miejskiej oraz w gminnych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych na terenie miasta i gminy Rawicz w tym m.in. na liniach: nr 1 Rawicz – Sarnówka, nr 2 Rawicz – Wydawy, nr 3 Rawicz – Dębno Polskie.

  1. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

Nie wcześniej niż rok od publikacji niniejszego ogłoszenia.

  1. Przewidywania czas trwania umowy:

Nie mniej niż 12 miesięcy.

  1. Zmiana informacji:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 ze zmianami) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.