Gmina Rawicz przystąpiła do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, w ramach którego zawartych może zostać do 50 umów z Beneficjentami końcowymi na łączną kwotę dofinansowania w wysokości do 1 240 000,00 zł.

15 maja 2023 r. uruchomiony został nabór wniosków dla osób fizycznych, posiadających tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na terenie gminy Rawicz.

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE: kliknij TUTAJ