Gmina Rawicz otrzymała 18 mln 620 tys. zł dotacji na realizację zadania budowy, przebudowy i rozbudowy dróg gminnych – ulic Świętojańskiej i Czeladniczej w Sierakowie wraz z rewitalizacją terenów powojskowych w Sierakowie na cele sportowo – rekreacyjne w ramach programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie przewiduje inwestycje na odcinku ok. 0,8km ul. Świętojańskiej i ok. 0,6km ul. Czeladniczej w Sierakowie i rozbudowę 1km promenady od ul. Świętojańskiej do ul. Czeladniczej. Ponadto zaplanowano budowę: kąpieliska wraz z zasilaniem sztucznego zbiornika, oświetlonych ścieżek pieszo – rowerowych i ścianki wspinaczkowej. Obiekty na tym terenie będą zasilane z instalacji fotowoltaicznych. Teren zostanie zagospodarowany, postawione elementy małej architektury, a bezpieczeństwo zapewni monitoring wizyjny. Projekt o szacowanej całkowitej wartości 19 mln 600 tys. zł jest przewidziany do realizacji w latach 2022 -2023.