Pod koniec października 2021 r. zakończyły się prace związane z montażem czterech zbiorników na wody opadowe o pojemności 10m³, znajdujących się na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Rawiczu, przy ul. Mickiewicza 16. Zbiorniki pełnią funkcję nawadniania terenów zielonych (każdy zbiornik zamontowano wraz z instalacjami pomocniczymi tjk: pompa, wewnętrzna instalacja energetyczna, wodociągowa i kanalizacyjna).

Zadanie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Deszczówka”.

Dzięki wsparciu w ramach programu powstał system magazynowania wody i rozprowadzania jej po okolicznych terenach zielonych na terenie szkoły. Samorządowy program „Deszczówka” to inicjatywa Samorządu Województwa Wielkopolskiego, który wprowadza  możliwość uzyskania dofinansowania na realizację inwestycji związanej z gromadzeniem wody deszczowej.

Całkowity koszt zadania wyniósł 98 902,25 zł, w tym dofinansowanie 50 000,00 zł. Wykonawcą robót była firma „Usługi Sprzętem Budowlanym Krzysztof Rogala” z Sobiałkowa.

https://www.umww.pl/departamenty_departament-rolnictwa-i-rozwoju-wsi_program-deszczowka