Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do udziału w postępowaniu negocjacyjnym w celu wyboru najemcy części pomieszczeń Ratusza w Rawiczu na prowadzenie działalności w zakresie gastronomii oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie sezonowego „ogródka wiedeńskiego” funkcjonalnie połączonego z prowadzoną działalnością w zakresie gastronomii w pomieszczeniach Ratusza.

Szczegóły: http://etoonline.pl/rawicz/?idnot=219&cat=2&par=2