Generalny Wykonawca robót Spółka TORPOL S.A. zawiadamia o terminach zamknięcia przejazdów drogowo – kolejowych:

– w m. Kąty (km 60.209) od 01.04.2021 r. od godz. 00:30 do 01.04.2021 do godz. 04:30,
– w  ul. Fiołkowej w Rawiczu (km 61.952) od 31.03.2021 r. od godz. 21:00 do 01.04.2021 do godz. 00:30.

Trasy objazdów:
ORIENTACJA – ZAMKNIĘCIE FIOŁKOWEJ
ORIENTACJA- ZAMKNIĘCIE KĄTÓW