Od 10 lutego 2021 roku rusza nabór do gminnych przedszkoli i szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022.  Zachęcamy rodziców do zapoznania się z ofertą przedszkoli i szkół, informatorem dotyczącym zasad rekrutacji oraz do elektronicznego wypełniania wniosków i zgłoszeń.

Wszystkie niezbędne informacje znajdują się w systemie informatycznym „Nabór”, który dostępny jest pod linkiem: https://nabor.pcss.pl/rawicz. Wnioski i zgłoszenia aktywowane są w dniu rozpoczęcia naboru.

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 będzie prowadzona do:

 • publicznych przedszkoli,
 • klas pierwszych (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych ,
 • klas I i IV szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2021/2022.

Zgodnie z art. 154 ust. 1 pkt 1 i ust. 3, art. 29 ust. 2 pkt 2 oraz art. 130 ust. 7  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r., poz. 910, 1378, z 2021 r., poz. 4) podajemy do wiadomości rodziców:

 • terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, określone Zarządzeniem nr 705/2021 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów, do publicznych przedszkoli, klas I (ogólnodostępnych) publicznych szkół podstawowych oraz klas I i IV publicznych szkół podstawowych z oddziałami sportowymi na rok szkolny 2021/2022.

ZARZĄDZENIE NR 705/2021 BURMISTRZA GMINY RAWICZ

 • kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia tych kryteriów, a także liczbę punktów możliwą do uzyskania za poszczególne kryteria:
 1. przedszkola: uchwała Nr XVII/209/19 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia
  30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2019 r., poz. 837),

UCHWAŁA NR XVII/209/19 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

 1. szkoły: uchwała nr XXXVI/378/17 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Rawicz oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r., poz. 2538).

UCHWAŁA NR XXXVI/378/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ

 • Postępowanie rekrutacyjne będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego „Nabór”.
 • Możliwość wypełnienia wniosków i zgłoszeń w systemie będzie uruchomiona w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 10 lutego 2021 r.
 • Wkrótce na stronie internetowej dedykowanej rekrutacji zamieszczone zostaną dokumenty wymagane w procesie rekrutacji oraz szczegółowy Informator dla Rodziców.
 • Aktualizacja listy placówek biorących udział w rekrutacji oraz ich oferty zakończy się z dniem 08 lutego 2021 r.