Stawki podatkowe

 

UCHWAŁA NR XIII/146/19  RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 23 października 2019 ROKU 
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020.
 
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XIV/133/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na rok 2020:

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawki w

2020r.

1.

Budynki mieszkalne

0,72 zł

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

22,31 zł

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym

11,01 zł

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,87 zł

5.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

8,04 zł

6.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,86 zł

7.

Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

0,36 zł

8.

Budowle

2 % wartości

 

DO GÓRY