Stawki podatkowe

Stawki roczne za m2 powierzchni użytkowej w roku 2018/2019

UCHWAŁA NR II/9/18 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 28 LISTOPADA 2018 ROKU  w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019.
 
 
 
 
UCHWAŁA NR XIV/133/15 RADY MIEJSKIEJ GMINY RAWICZ Z DNIA 25 LISTOPADA 2015 ROKU
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

 

 

Stawki podatku od nieruchomości na podstawie Uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokośco stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Lp.

Rodzaj nieruchomości

Stawki w

2017r.

1.

Budynki mieszkalne

0,63 zł

2.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

19,40 zł

3.

Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu materiałem siewnym

9,57 zł

4.

Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych

4,24 zł

5.

Pozostałe budynki (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

6,99 zł

6.

Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej

0,75 zł

7.

Pozostałe grunty (w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego)

0,31 zł

8.

Budowle

2 % wartości

 

DO GÓRY