Instytucje wspierające

Invest-Park

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna to 41 podstref, z których dwadzieścia pięć położonych jest na terenie województwa dolnośląskiego, tj. na terenie: Wałbrzycha, Nowej Rudy, Kłodzka, Dzierżoniowa, Żarowa, Jelcza - Laskowic, Kudowy Zdrój, Świdnicy, Wrocławia, Oławy, Strzelina, Strzegomia, Brzegu Dolnego, Bolesławca, Wiązowa, Wołowa, Ząbkowic Śląskich, Sycowa, Świebodzic, Bystrzycy Kłodzkiej, Twardogóry, Góry, Oleśnicy, Bielawy oraz Piławy Górnej, siedem znajduje się na terenie województwa opolskiego -  w Opolu, Nysie, Namysłowie, Praszce, Kluczborku, Skarbimierzu i Prudniku, osiem na terenie województwa wielkopolskiego - w Krotoszynie, Śremie, Lesznie,  Wrześni, Kościanie, Jarocinie, Kaliszu i Rawiczu, oraz jedna w województwie lubuskim, w Szprotawie.

Jak inwestować w WSSE Invest Park?
How to invest in WSEZ Invest Park?
Branża motoryzacyjna w WSSE Invest Park
Automotive industry in WSEZ Invest Park

Polska Agencja Inwestycji i Handlu
 
 
Polska Agencja Inwestycji i Handlu pomaga inwestorom wejść na polski rynek oraz w najlepszy sposób wykorzystać istniejące na nim możliwości. Przeprowadza inwestorów przez wszystkie niezbędne procedury administracyjne oraz prawne występujące w trakcie realizacji projektu, wspiera także firmy, które już działają. PAIiIZ oferuje szybki dostęp do kompleksowej informacji dotyczącej otoczenia gospodarczo-prawnego inwestycji, pomoc w znalezieniu odpowiednich partnerów oraz dostawców, jak również lokalizacji. Misją PAIiH jest również kreowanie pozytywnego wizerunku Polski w świecie oraz promocja polskich produktów i usług.
 
 

 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Zarządza funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Misją PARP jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki oraz promocja przyjaznych środowisku form produkcji i konsumpcji.
 
 
 

Centrum Obsługi Inwestora
 
Centrum Obsługi Inwestora, działające przy Stowarzyszeniu Gmin i Powiatów Wielkopolski powstało w 2002 roku. Podstawowym celem COI jest wywieranie realnego wpływu na rozwój gospodarczy Wielkopolski, promowanie regionu, jako miejsca atrakcyjnego inwestycyjnie oraz zachęcanie zagranicznych inwestorów do ulokowania swoich środków na terenie Wielkopolski.
 

 

 

 


 
Leszczyńskie Centrum Biznesu
 
Głównym celem LCB jest wspieranie nowo utworzonych innowacyjnych firm. Świadczymy kompleksowe, profesjonalne usługi wsparcia przedsiębiorstw od idei do samodzielnej ekspansji rynkowej.
 
 
 
 

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Gostyniu

Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. oferuje zabezpieczenia spłaty kredytów, pożyczek oraz transakcji leasingowych dla przedsiębiorców z terenu województwa wielkopolskiego oraz powiatów: milickiego, górowskiego, wschowskiego oraz trzebnickiego. 

 

 


Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Lesznie

Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Lesznie podejmuje działania na rzecz lokalnego środowiska biznesu. Jako instytucja otoczenia biznesu, oferuje przedstawicielom mikro, małych i średnich przedsiębiorstw swoje usługi szkoleniowe, doradcze i informacyjne.