Wydział Organizacji i Nadzoru

Elżbieta Pawlak - Sekretarz Gminy Rawicz, Naczelnik Wydziału, tel. (65) 546 54 04
 
Grażyna Rzepecka zastępca naczelnika - tel. (65) 546 54 06
 
- Zespół Kadr i Administracji
 • Maria Styza - główny specjalista ds. kadr, tel. (65) 546 54 05
 • Ewa Żurek - podinspektor, tel. (65) 546 54 05
 • Tomasz Grzesiek - podinspektor, tel. (65) 546 54 10
 • Joanna Stachowiak - inspektor, tel. (65) 546 54 10
 • Adam Ignasiak - starszy informatyk
 • Janusz Pieprzyk - informatyk

 informatyk@rawicz.eu / bip@rawicz.eu / tel. (65) 546 54 11

 

- Biuro Rady Miejskiej i Burmistrza

 • Jolanta Trzcielińska - inspektor, tel. (65) 546 54 08
 • Joanna Jankowska - inspektor, tel. (65) 546 54 07
 • Cecylia Żłobińska - inspektor, tel. (65) 546 41 64, fax - 546 41 67
 • Anna Hamrol - główny specjalista, tel. (65) 546 76 69

 

- Biuro Obsługi Klienta

 • Dobrochna Aleksander - inspektor, tel. (65) 546 54 47
 • Dorota Mencwel - pomoc administracyjna, tel. (65) 546 54 00
 • Magdalena Lipowczyk - inspektor, tel. (65) 546 54 00
 • Monika Pawlak - pomoc administracyjna, tel. (65) 546 54 00
 • Aleksandra Domaniecka - pomoc administracyjna
 • Anna Siecla - goniec

 

DO GÓRY