Wybory samorządowe 2018

Informacja w sparwie tworzenia komitetów wyborczych

Informacje tworzenia komitetów znajdują się na stronie internetowej: http://pkw.gov.pl/773_Komitety_wyborcze

Kalendarz wyborczy

Rozporządzenie prezesa rady ministrów z 13 sierpnia br. - w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw.

Weszło w życie rozporządzenie o przesyłkach w głosowaniu korespondencyjnym

Wyborcy z orzeczonym znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą głosować korespondencyjnie. Aby skorzystać z tej możliwości, powinni zgłosić taki zamiar komisarzowi wyborczemu. Dziś weszło w życie rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie przesyłek w głosowaniu korespondencyjnym.

Uchwała NR L/569/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Uchwała NR L/569/18 Rady Miejskiej Gminy Rawicz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału Gminy Rawicz na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

DO GÓRY