Wyniki wyborów do Rady Osiedla Nr 3 "350-Lecia Rawicza" - 2019

Przewodnicząca Rady Osiedla Nr 3 "350-Lecia Rawicza" - Pani Alicja Maciejak

 

Zarząd Osiedla Nr 3 "350-Lecia Rawicza"

 1. Artur Skotarek
 2. Dorota Osiecka
 3. Halina Sucholińska
 4. Mirosław Maciejak
 5. Bogumiła Żyto
 6. Sabina Roszak

 

Rada Osiedla Nr 3 "350-Lecia Rawicza"

 1. Alicja Maciejak
 2. Dorota Osiecka
 3. Bogumiła Żyto
 4. Renata Błaszczyszyn
 5. Jacek Hajnce
 6. Marek Heinze
 7. Mirosław Maciejak
 8. Halina Sucholińska
 9. Teresa Suwalska
 10. Sabina Roszak
 11. Artur Skotarek
 12. Jacek Gwizdek
 13. Radosław Osiecki
 14. Aleksandra Ciąder – Hajnce
 15. Paweł Szala