Rawicka delegacja na Białorusi

Wymiana młodzieży oraz współpraca gospodarcza i kulturalna – te kwestie były omawiane podczas wizyty rawickiej delegacji w białoruskim mieście Głębokie, które współpracuje od wielu lat z Zieloną Górą oraz miastami we Francji, Niemczech i Izraelu. Obecnie gmina Rawicz ma dwa miasta partnerskie - niemieckie Attendorn oraz czeskie Strakonice.

Dlaczego temat współpracy z Białorusią pojawił się w Rawiczu? To wynik współpracy kulturalnej Biura Promocji i Komunikacji Społecznej w ramach Festiwalu Muzyków Ludowych. – Przedstawiciel miasta Głębokie był obecny na rawickim wydarzeniu od jego pierwszej edycji, dlatego mieliśmy możliwość wymiany doświadczeń na gruncie kultury, głównie tradycji kulturowych. Głębokie jest miastem zamieszkałym przez dużą grupę osób pochodzenia polskiego, a w okresie międzywojennym leżało w granicach II Rzeczypospolitej – tłumaczy burmistrz Rawicza. W okresie tym było miastem wielonarodowościowym i wielokulturowym.  W programie wizyty delegacji z Rawicza znalazły się m.in. zwiedzanie muzeum, obiektów kulturalnych i lokalnych zakładów produkcyjnych. Ciekawostką dla odbywających wizytę było funkcjonowanie nowoczesnego zakładu produkującego nasiona i sadzonki sosny. Wiodące branże w mieście Głębokie to mięsna, spożywcza i drzewna.

Rawicz i Głębokie finansują m.in. wydarzenia o podobnym charakterze (w mieście Głębokie organizowany jest tradycyjny przegląd dudziarski oraz Festiwal Wiśni – kilkudniowa impreza, która przyciąga uwagę turystów i biznesu, a samo miasto zyskuje miano białoruskiej stolicy wiśni) - delegację z Rawicza w urzędzie miasta Głębokie przywitał występem zespół ludowy (na zdjęciu). Burmistrz rozmawiał z miejscowym przewodniczącym rejonu (Олег Викторович). Rozmawiano o możliwościach wymiany kulturalnej oraz młodzieży. – W osobistej rozmowie opowiadaliśmy o naszych miastach. Głębokie jest zdecydowane na podjęcie współpracy z Rawiczem. W związku z tym zaprosiłem Pana Przewodniczącego do Rawicza. Termin wizyty zostanie ustalony – dodaje włodarz.

Obie strony przeanalizują szczegółowe zakresy możliwości współpracy. Podobnie jak w przypadku nawiązanych przez Gminę Rawicz kontaktów z Niemcami i Czechami pierwsza wizyta miała głównie charakter rozpoznawczy. Rozmowy będą kontynuowane podczas rewizyty delegacji z miasta Głębokie w Rawiczu (prawdopodobnie w I kwartale 2019 roku).

Drugim ważnym tematem  wyjazdu była możliwość nawiązywania współpracy gospodarczej pomiędzy rawickimi i białoruskimi przedsiębiorcami. Burmistrz Rawicza spotkał się m.in. w Mińsku z pracownikami Zagranicznego Biura Handlowego (ZBH) utworzonego przez PAIH. Dyrektor biura, Mikołaj Tauber, naświetlił szanse i możliwości współpracy z firmami z Białorusi. Przedstawił szereg informacji, które zostaną przekazane członkom Rawickiej Rady Przedsiębiorczości i RIPH oraz innym zainteresowanym przedsiębiorcom. – Białorusini szukają wzorców czy rozwiązań, które mogliby u siebie zastosować, są również otwarci na współpracę gospodarczą czy import wytwarzanych u nas produktów. Można tez od nich na dobrych warunkach importować surowce, towary i usługi – ocenia Grzegorz Kubik.

W skład gminnej delegacji wchodzili burmistrz Grzegorz Kubik, dyrektor Domu Kultury w Rawiczu Dariusz Taraszkiewicz, Kierownik Biura Promocji i Komunikacji Społecznej Magdalena Kaczmarek i Kierownik Biura Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy Julita Augustyniak. /cib