Projekt z MSZ "Rawicz - urbs semper aperta"

   FOLDER
Nasze miasto ma w zakresie WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ bardzo małe doświadczenie. Samorząd rawicki nie posiadał nigdy formalnie zagranicznego partnera. 
 
Tworząc projekt "Rawicz - urbs semper aperta" w odpowiedzi na konkurs Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, zakładaliśmy wywołanie dyskusji na temat zagranicznej współpracy samorządów i zaznaczenia zainteresowania Gminy Rawicz tym tematem.
 
Działania zaplanowane w projekcie - w odniesieniu do zadań polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku sformułowanych przez MSZ - pozwoliły stworzyć przestrzeń wymiany kulturalnej, a ta z kolei stała się punktem wyjścia do szerszej dyskusji na temat współpracy samorządów.
 
Zachęcamy do zapoznania się z publikacją, która przybliża działania Gminy Rawicz w 2016 roku z udziałem zagranicznych gości. Jesteśmy otwarci na współpracę!