Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawiczu.
 
Dokumenty należy składać sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz w terminie do dnia 19 czerwca 2019 roku do godz. 16:00.
DO GÓRY