Ogłoszenie o zatrudnieniu pracownika na czas zastępstwa

Burmistrz Gminy Rawicz ogłasza konkurs na wolne stanowisko urzędnicze: ds. zarządzania kryzysowego. 
 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 26 stycznia 2018 roku.
DO GÓRY