Przystąpienie do realizacji inwestycji na terenie Gminy Rawicz

Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji zlokalizowanych w Gminie Rawicz. Burmistrz Gminy Rawicz działając na podstawie art. 39 ust. 6 pkt 2 i ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 roku, o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.  poz. 1440 ze zm.), informuje o zamiarze przystąpienia do realizacji następujących inwestycji:

 

 

 

 

• przebudowa drogi gminnej nr 810748P – budowa ścieżki pieszo-rowerowej Masłowo-Załęcze,
• przebudowa ul. Cichej w Rawiczu,
• przebudowa drogi gminnej nr 810644P w Żylicach wraz z budową kanalizacji deszczowej,
• rozbudowa ul. Jastrzębiej w Dębnie Polskim,
• przebudowa drogi gminnej nr 810643P w miejscowości Konarzewo wraz z budową kanalizacji deszczowej,
• przebudowa terenu utwardzonego przy Domu Kultury w Rawiczu,
• rewitalizacja zabytkowych ulic: Rynek, Kolejowej, Strzeleckiej, Chopina i Księdza Spychalskiego w Rawiczu, obręb Sarnowa oraz ul. Szwedzkiej w Rawiczu,
• rewitalizacja Rynku i deptaków w Rawiczu.
W związku z powyższym istnieje możliwość zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.
Zgłoszenia należy kierować w formie pisemnej na adres:
Urząd Miejski Gminy Rawicz
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21 63-900 Rawicz
 

 

 

 

 

 

 

 

 
DO GÓRY