Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie ogródka wiedeńskiego na Rynku w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie ogródka wiedeńskiego. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pokój 6) do dnia 22 maja 2017 do godz. 10.00.
Ogłoszenie wraz z regulaminem i mapką sytuacyjną znajdują się w załącznikach.
 

W dniu 24.04.2017 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu.

 

 

 

 

Protokół z przeprowadznia dyskusji publicznej do pobrania poniżej:

Zamieszczamy obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu. Więcej w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]65 kB
Pobierz plik (Oświadczenie POŚ.pdf)Oświadczenie POŚ.pdf[ ]553 kB
Pobierz plik (POŚ.pdf)POŚ.pdf[ ]980 kB
Pobierz plik (Rysunek.jpg)Rysunek.jpg[ ]246 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf[ ]59 kB

Protokół z dyskusji publicznej - "Osiedle Sarnowa I"

W załączniku zamieszczamy protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Osiedle Sarnowa I" w Rawiczu

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Sarnowa I” w Rawiczu, gmina Rawicz
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Rawicz Nr XXII/191/08 z dnia 22 października 2008 roku zawiadamiam o  wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Sarnowa I” w Rawiczu, gmina Rawicz wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 lutego 2017 r. do 24 marca 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz, pokój nr 119 w godzinach od 8.00 do 15.00.
DO GÓRY