Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 17.03.2015 r.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie   z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518  ) że,  w  dniu 10 marca  2015r.  zostały  wywieszone  na okres 21 dni :

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 16.03.2015 r.

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsud-skiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U.z 2014r ,poz. 518 ) w dniu 16 marca 2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiących lokale mieszkalne wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej,przeznaczone do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców, położone:
 
- Rawicz,ul. Scherwentkego nr 2b -  lokal nr 19
- Rawicz,ul. Mikołajewicza nr 12 d  - lokal nr 33
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 25.02.2015

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsud-skiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2014r ,poz. 518) w dniu 24 lutego 2015r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, stanowiącej lokal mieszkalny nr 1 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w miejscowości Sarnówka nr 42.
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 25.02.2015

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmian. ) zawiadamia, że w siedzibie Urzędu w dniu 20 lutego 2015 r. na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz Burmistrza Gminy Rawicz o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego nieruchomości Gminy Rawicz położonej w Wydawach, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 112/2.

 

Informacja o wywieszeniu wykazów z dn. 4.-6.02 oraz 9.-10.02.2015 roku

BURMISTRZ  GMINY RAWICZ  informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21  zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518) w dniach 04, 05, 06, 09  i 10 lutego 2015r.  zostały wywieszone na okres 21 dni,  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy  w formie bezprzetargowej, nieruchomości użytkowanych na cele rolne, na rzecz dotychczasowych dzierżawców  i wnioskodawcy, na okres do trzech lat, położonych w niżej wymienionych obrębach: 
DO GÓRY