Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 02.04.2014 roku

 

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21 , zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) w dniu 02 kwietnia 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości,stanowiącej lokal mieszkalny nr 2 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Rawiczu przy ul.P.Skargi nr 6.

Wywieszenie wykazu - działki Dębno Polskie, Dąbrówka

BURMISTRZ GMINY RAWICZ
63-900 Rawicz ul. Piłsudskiego 21
tel. 065/546 54 00 fax.065/ 546 41 67
 
informuje, że
w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst Dz.U. z 2010r. Nr 102,poz. 651 z póź. zm. ) zostały  wywieszone w dniach 06 i 11 lutego 2014r. na okres 21 dni  wykazy o przeznaczeniu do dzierżawy w formie bezprzetargowej : nieruchomości  położonej w Dębnie Polskim oznaczonej w operacie jako dz. nr 471 oraz nieruchomości położonej w Dąbrówce oznaczonej w operacie jako dz. nr 14/3 i 61, przeznaczonych do użytkowania na cele rolne.
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu

BURMISTRZ GMINY RAWICZ

informuje, że

 

w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul.J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

(tekst jednolity Dz.U.z 2010r Nr 102,poz.651 ze zmianami) zostały wywieszone na okres 21 dni niżej podane  wykazy nieruchomości, przeznaczone do sprzedaży i dzierżawy w  trybie  bezprzetargowym :

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości,stanowiących lokale mieszkalne

wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczone do sprzedaży w

trybie bezprzetargowym, położone w :

Rawicz ul. 17 Stycznia 51 - lokal nr 7

Rawicz,ul. Staszica nr 1 - lokal nr 11

- w dniu 09 stycznia 2014r. wykaz nieruchomości , stanowiącej własność Gminy

Rawicz, położonej w Słupi Kapitulnej ,oznaczonej w  operacie ewidencyjnym jako

część działki gruntu nr 587/1 o pow. ca 0,20 ha przeznaczone  do dzierżawy.

DO GÓRY