Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 27.10.2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518 ) w dniu 27 października 2014r. został wywieszony  na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, położonej w Łąkcie oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 57/1 .
 

Ogłoszenie o zbyciu pojazdu pożarniczego

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Spraw Obywatelskich  zawiadamia, że ma na zbyciu następujący pojazd pożarniczy.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 6 października 2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J. Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2014r., poz. 518) w dniu 06 października 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości, przeznaczonej do dzierżawy na cele rolne, w trybie bezprzetargowym na rzecz wnioskodawcy, położonej w Rawiczu oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 2005 .
 
 
 
 
 
 

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 28 lipca 2014 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21, zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jednolity tekst Dz.U. z 2014r., poz. 518 ) w dniu 28 lipca 2014r. został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości , stanowiącej lokal mieszkalny nr 17 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej , przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy, położonej w Rawiczu przy ul. Mikołajewicza nr 12b .
 

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego

OBWIESZCZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO z dnia 10 lipca 2014 ro wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej.
Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.
Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie B1b.pdf)Obwieszczenie B1b.pdf[ ]102 kB
DO GÓRY