Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf)uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf[ ]2484 kB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_Rawicz Poludnie I.pdf)Uchwała Rawicz Południe 1[ ]2604 kB

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach, gmina Rawicz.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie Kąty.pdf)Ogłoszenie Kąty[ ]159 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie.pdf)Kąty I przystąpienie[ ]750 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie2.pdf)Kąty I przystąpienie 2[ ]1029 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie3.pdf)Kąty I przystąpienie 3[ ]827 kB

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyznaczenia korytarza technologicznego napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV relacji GPZ Rawicz – GPZ Góra, na terenie gminy Rawicz.

 

Rozkład godzin pracy aptek

Rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Rawickiego od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

 

Załączniki:
Pobierz plik (rozkład godzin.pdf)Rozkład godzin pracy aptek[ ]6161 kB
DO GÓRY