Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 14 września 2015 roku

BURMISTRZ GMINY RAWICZ informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego nr 21 zgodnie z art.35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz.U. z 2015r., poz. 782 ze zm.) że,  w  dniu 10 września 2015r.  został  wywieszony  na okres 21 dni :
wykaz o przeznaczeniu do  dzierżawy, nieruchomości użytkowanej na cele rolne, na okres do trzech lat, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy i wnioskodawcy, położonej   w niżej wymienionych obrębach:
 
- Sarnówka - działki gruntu nr 830/1, 831
- Izbice -  cz. działki gruntu nr 286
 

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 14 maja 2015 r.

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 14 maja 2015 r. w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz o:

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym

BURMISTRZ GMINY RAWICZ OGŁASZA pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie Wydawy, zapisanej w księdze wieczystej Nr PO1R/00028189/5 na rzecz Gminy Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 112/2 o powierzchni 0.4200 ha.

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym

Burmistrz Gminy Rawicz informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz przy ul. J.Piłsudskiego 21 oraz na stronie internetowej Urzędu : www.rawicz.pl zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o zorganizowanym I ustnym przetargu nieograniczonym  w sprawie oddania w dzierżawę na okres  pięciu lat do użytkowania na cele rolne,  nieruchomości  gruntowej, położonej w obrębie Rawicz, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 1943 o pow. 1,46 ha, wg ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej klasyfikacji użytków gruntowych RIIIa - 0,35 ha, RIVa - 0,94 ha, ŁIV - 0,11 ha i LsV - 0,06 ha, zapisanej w księdze wieczystej Nr - PO1R/00028408/7 na rzecz Gminy Rawicz.

Informacja o wywieszeniu wykazu z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Urząd Miejski Gminy Rawicz Wydział Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska na podstawie przepisu art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j. t. Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ze zmian. ) zawiadamia, że w dniu 01 kwietnia 2015 r. w siedzibie Urzędu  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni zostały wywieszone nw. wykazy Burmistrza Gminy Rawicz:
 
1. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego ograniczonego zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0.0021 ha, położonej w Rawiczu w rejonie ul. Mikołajewicza, oznaczonej w operacie ewidencyjnym jako działka gruntu nr 501/7,
2. o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie ustnego przetargu ograniczonego na rzecz jednego nabywcy niezabudowanych nieruchomości o łącznej powierzchni 0.1678 ha, położonych w Rawiczu ( dz. nr 2902/1 ) i Szymanowie ( 1089 ) przy ul. Tysiąclecia.
 
DO GÓRY