Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. Najem części  pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności z zakresie gastronomii

Działając na podstawie §30 Regulaminu postępowania negocjacyjnego o zawarcie umowy najmu części pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności w zakresie gastronomii restauracji/kawiarni stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 315/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia  5 lutego 2016 roku Zamawiający - Burmistrz Gminy Rawicz, zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, zaproszony Najemca nie złożył oferty.

 

Ponowne wyłożenie MPZP w rejonie Dworca PKP

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
Załączniki:
Pobierz plik (RD_uchwała_2.01.2017.pdf)RD_uchwała_2.01.2017.pdf[ ]189 kB
Pobierz plik (RD_rysunek_2.01.2017.pdf)RD_rysunek_2.01.2017.pdf[ ]7148 kB
Pobierz plik (RD_pś_2.01.2017.pdf)RD_pś_2.01.2017.pdf[ ]44576 kB
Pobierz plik (RD_pf_2.01.2017.pdf)RD_pf_2.01.2017.pdf[ ]3814 kB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego  „Sierakowo Północ II” w Sierakowie

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf)uchwala MPZP Sierakowo Polnoc II.pdf[ ]2484 kB

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Rawicz Południe I” w Dębnie Polskim.

Załączniki:
Pobierz plik (uchwala_Rawicz Poludnie I.pdf)Uchwała Rawicz Południe 1[ ]2604 kB

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Rawicz

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach, gmina Rawicz.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie Kąty.pdf)Ogłoszenie Kąty[ ]159 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie.pdf)Kąty I przystąpienie[ ]750 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie2.pdf)Kąty I przystąpienie 2[ ]1029 kB
Pobierz plik (Katy_I_przystapienie3.pdf)Kąty I przystąpienie 3[ ]827 kB
DO GÓRY