Protokół sporządzono w dniu 07.08.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 21, przez Paulinę Grunt, Inspektora ds. planowania przestrzennego w ww. Urzędzie. 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) w dniu 07.08.2017 roku przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Kąty I" w Kątach.  

Treść protokołu w dostępna w załączniku. 

Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z dyskusji.pdf)Protokół z dyskusji.pdf[ ]2446 kB

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie ogródka wiedeńskiego na Rynku w Rawiczu

Burmistrz Gminy Rawicz zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie ogródka wiedeńskiego. Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz (pokój 6) do dnia 22 maja 2017 do godz. 10.00.
Ogłoszenie wraz z regulaminem i mapką sytuacyjną znajdują się w załącznikach.
 

W dniu 24.04.2017 r. przeprowadzono dyskusję publiczną nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu.

 

 

 

 

Protokół z przeprowadznia dyskusji publicznej do pobrania poniżej:

Zamieszczamy obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie ul. Gen. Grota Roweckiego w Rawiczu. Więcej w załącznikach.

 

Załączniki:
Pobierz plik (Obwieszczenie.pdf)Obwieszczenie.pdf[ ]65 kB
Pobierz plik (Oświadczenie POŚ.pdf)Oświadczenie POŚ.pdf[ ]553 kB
Pobierz plik (POŚ.pdf)POŚ.pdf[ ]980 kB
Pobierz plik (Rysunek.jpg)Rysunek.jpg[ ]246 kB
Pobierz plik (Uchwała.pdf)Uchwała.pdf[ ]59 kB
DO GÓRY