Przystąpienie do realizacji inwestycji na terenie Gminy Rawicz

 Informacja o zamiarze przystąpienia do realizacji inwestycji zlokalizowanych w Gminie Rawicz.

 

 

 

 

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Sarnowa I” w Rawiczu.
 
 
 
 
 
 
 
 

Protokół z dyskusji nad planem rejonu ul. Dworcowej

Protokół z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu – ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.
 
W dniu 6.02.2017 r odbyła się dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu - ponowne wyłożenie do publicznego wglądu.
Projekt planu wyłożony jest do publicznego wglądu do dnia 13.02.2017 r. Termin składania uwag mija 1.03.2017 r.
Załączniki:
Pobierz plik (Protokół z dyskusji.pdf)Protokół z dyskusji.pdf[ ]1807 kB

Unieważnienie postępowania

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

dot. Najem części  pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności z zakresie gastronomii

Działając na podstawie §30 Regulaminu postępowania negocjacyjnego o zawarcie umowy najmu części pomieszczeń Ratusza w Rawiczu oraz części nawierzchni Rynku w Rawiczu na prowadzenie działalności w zakresie gastronomii restauracji/kawiarni stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr 315/2016 Burmistrza Gminy Rawicz z dnia  5 lutego 2016 roku Zamawiający - Burmistrz Gminy Rawicz, zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu, w terminie wyznaczonym na złożenie oferty, zaproszony Najemca nie złożył oferty.

 

Ponowne wyłożenie MPZP w rejonie Dworca PKP

Ogłoszenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego, Dworcowej, 11 Listopada w Rawiczu.
 
Załączniki:
Pobierz plik (RD_uchwała_2.01.2017.pdf)RD_uchwała_2.01.2017.pdf[ ]189 kB
Pobierz plik (RD_rysunek_2.01.2017.pdf)RD_rysunek_2.01.2017.pdf[ ]7148 kB
Pobierz plik (RD_pś_2.01.2017.pdf)RD_pś_2.01.2017.pdf[ ]44576 kB
Pobierz plik (RD_pf_2.01.2017.pdf)RD_pf_2.01.2017.pdf[ ]3814 kB
DO GÓRY