2019 | REMONT 8 MOGIŁ ZBIOROWYCH WIĘŹNIÓW POLITYCZNYCH ZAKOŃCZONY

23 grudnia 2019 r. zakończono prace przy remoncie 8 mogił zbiorowych więźniów politycznych zamęczonych w rawickim więzieniu w latach 1939-1945, które zostały dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Roboty prowadzone były od 22 listopada 2019 roku.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach remontu zostały wykonane następujące prace:
- demontaż starych elementów mogił wykonanych z lastrika i betonu,
- nowe elementy mogił z granitu wraz z ich montażem,
- wykonanie napisów z nazwiskami i datami pochówku 424 więźniów politycznych na tablicach granotowych.  
Wszelkie roboty związane z inwestycją prowadzone były przez przedsiębiorstwo z Piławy Górnej - PPHU FARMEX Eugeniusz Faron.
Obecny wygląd mogił zapprojektowała rawkicka artystka Barbara Szumna. Projekt został w pełni zaakceptowany przez Instytut Pamięci Narodowej, a zgodę na przeprowadzenie remontu wydał Wojewoda Wielkopolski.
Koszt remontu wyniósł 76.004,16 zł. Dofinansowanie do robót z budżetu Gminy Rawicz wyniosło 15.284,44 zł, natomiast środki przekazane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stanowiły kwotę 60.719,72 zł.
Termin realizacji, zgodnie z zawartą umową, upływał 30 grudnia 2019 r.
Roboty zostały odebrane przed czasem, 23 grudnia 2019 r. Poniżej materiał zdjęciowy z momentu przeprowadzania odbioru.
 
 
 
 
 
DO GÓRY