Zakończono roboty zaplanowane w ramach pierwszego etapu przebudowy drogi gminnej w Żylicach. 15 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót przeprowadzonych w ramach inwestycji. 
 
Dnia 5 listopada 2019 roku dokonano końcowego odbioru robót prowadzonych na ulicy Młyńskiej w Rawiczu. Wykonawcą prac była firma Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”.
 
 

Prace remontowe w remizie strażackiej w Łaszczynie zostały zakończone i odebrane.

Wykonawcą robót był DK-BUD Dariusz Klupś z Rawicza.

 

 

 

 

Wykonawcą robót był Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru.
 
Kwota umowna opiewała na 66.870,00 zł. Termin realizacji inwestycji przewidziany był na 3 października 2019 r.
 
Zakres robót obejmował wykonanie drenażu wraz ze studniami rewizyjnymi na długości nowo wybudowanego chodnika. 
 
Dnia 15 października 2019 r. dokonano końcowego odbioru robót.
 
 
Przebudowa ulicy Szwedzkiej w Rawiczu dobiegła końca. Odbiór prac odbył się 4 października 2019 r.
 
Kwota, na którą opiewała inwestycja to 410 554,65 zł brutto. Wykonawcą robót był Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych „MAŻUR”.
 
W artykule zdjęcia z momentu końcowego odbioru.
 
 
 
 
 

Zakończyła się przebudowa ciągu pieszo-rowerowego w Rawiczu łączący ulice XXX-lecia oraz Miłą. Koszt inwestycji wyniósł 30 042,60 zł brutto. Odbiór prac odbył się 4 października 2019 roku.

W dalszej części zdjęcia ciągu pieszo-rowerowego po zakończeniu prac.

 

 

 

 

Zrealizowany został wniosek złożony przez Radę Osiedla Sarnowa w ramach akcji "Podwórko talentów Nivea". W Sarnowie powstał plac zabaw za równowartość 250 tysięcy złotych.
 
 
 

W środę, 28 sierpnia 2019 roku, roboty dotyczące przebudowy skrzyżowania ulic Piłsudskiego, Wały Kościuszki oraz Wojska Polskiego na skrzyżowanie typu rondo zostały odebrane. Drobne usterki wykonawca naprawi do końca tygodnia. 

 

Przypominamy mieszkańcom, że nadal nie przywrócono przejazdu na odcinku koło Szkoły Podstawowej nr 3.

 

 

 

Dnia 30  listopada 2018 r. dokonano technicznego końcowego odbioru robót. Zakres prac obejmował wykonanie nowej nawierzchni jezdni z masy bitumicznej o długości 920 m, budowę chodników i zjazdów z kostki brukowej betonowej, odwodnienie drogi.

Została zakończona budowa chodnika z kostki brukowej betonowej we wsi Kąty. Wykonawcą była firma Zakład Usług Ogólnobudowlanych "MAŻUR" z Rawicza.

Zakończono przebudowę ul. Kołłątaja w Masłowie.

Dnia 26 października 2018 r. dokonano odbioru robót dotyczących przebudowy drogi wewnętrznej w Wydawach.

W piątek, 12 października zakończone zostały prace związane z renowacją muszli koncertowej oraz drewnianych wiat przy Domu Kultury w Rawiczu. Wykonawcą była firma Pana Kowalskiego z Szymanowa. Efekt inwestycji jest imponujący. Do końca roku wymieniona zostanie jeszcze nawierzchnia pomiędzy muszlą a wiatami. Wykonawcą tych prac będzie firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Teren zostanie w całości udostępniony dla spacerowiczów po kompleksowym zakończeniu inwestycji.

W ostatnich dniach zakończone zostały prace związane z utwardzeniem drogi gminnej w Szymanowie. Mamy nadzieję, że mieszkańcy są zadowoleni z inwestycji. Ciąg pieszo-jezdny z kostki brukowej zapewni im komfortowy dojazd do posesji. Prace wykonywała firma Pana Krzysztofa Rogali z Sobiałkowa. Na uwagę zasługuje jakość wykonanych robót, która podczas czynności odbiorowych nie budziła zastrzeżeń. Mamy nadzieję, że taki poziom utrzymają również inne firmy.

DO GÓRY