2020 | BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ DO KĄTÓW

Przekazanie placu budowy ścieżki pieszo-rowerowej do Kątów nastąpiło 8 listopada 2019 r. Umowa podpisana została 30 października 2019 r. Termin realizacji wyznaczony został na dzień 6 marca 2020 r. Wykonawcą prac związanych z inwestycją jest Krzysztof Rogala – Usługi Sprzętem Budowlanym, Sobiałkowo 140, 63-910 Miejska Górka. Kwota umowna, na jaką zaplanowane są prace wynosi 525 640,20 zł. Zakres robót obejmuje wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej z kostki brukowej bezfazowej na długości ok. 550 m.
 
 
 
 
 
 

 

 

 

DO GÓRY