2017 | PRZEBUDOWA UL. MIKOŁAJEWICZA W RAWICZU

Przedłużenie terminu rozpoczęcia robót.

 

 

 

 

 

8 czerwca 2017 r. - unieważnienie pierwszego postępowania (została złożona jedna oferta, która przewyższała koszty, jakie Zamawiający chciał przeznaczyć na remont) 

14 czerwca 2017 r. - ogłoszenie kolejnego postępowania 

30 czerwca 2017 r. - otwarcie ofert

2017 | PRZEBUDOWA UL. WROCŁAWSKIEJ W DĘBNIE POLSKIM

 

W trakcie realizacji – trwają prace związane z układaniem masy bitumicznej.

14 czerwca 2017 r. - złożenie wniosku do Biura Zarządzania Projektami i Funduszami UMGR w celu wszczęcia postępowania.

 

 

1 czerwca 2017 r. - otwarcie ofert (złożono 4 oferty). Jedna z nich mieści się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na inwestycję. Trwa weryfikacja ofert. 

 

 

2017 | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W ZIELONEJ WSI – ODDZIAŁ W UGODZIE

Wykonawca: Zakład Budowlany Michalak sp. z o.o., ul. Złotnicza 12, 64-100 Leszno 

Umowa o roboty nr BZPF.2710.9.2.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. 

Termin realizacji: 14.06.2017-30.11.2017 r.

Koszt inwestycji: 1.068.365,81 zł brutto

DO GÓRY