27 lipca 2017 r. - podpisanie umowy.

Wykonawca: RAWBUD – Rawicz

Koszt inwestycji: 8 mln 416 tys. zł

Dofinansowanie: Środki unijne: 3 mln 999 tys. zł; Ministerstwo Sportu i Turystyki: 2 mln zł 

Trwają prace budowlane.

 

 

26 lipca 2017 r. - podpisanie umowy

Wykonawca: Firma Rawbud z Masłowa

Dofinansowanie: Ministerstwo Sportu i Turystyki: 200 tys. zł 

Całkowity koszt prac: 548 tys. zł.

Trwają prace budowlane.

 

 

2017 | PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA W ZIELONEJ WSI – ODDZIAŁ W UGODZIE

Wykonawca: Zakład Budowlany Michalak sp. z o.o., ul. Złotnicza 12, 64-100 Leszno Umowa o roboty nr BZPF.2710.9.2.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Termin realizacji: 14.06.2017-30.11.2017 r.
Koszt inwestycji: 1.068.365,81 zł brutto
Przekazanie placu budowy nastąpi dnia 23 czerwca 2017 r.
Inspektor nadzoru: PRACOWNIA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH - HENRYK CIESIELSKI ul. Szarych Szeregów 2a, 63-900 Rawicz
Umowa o usługi nr BZPF.2710.7.2.2017 z dnia 14 czerwca 2017 r.
Kwota za nadzór: 12.300,00 zł brutto
Pozytywna ocena formalna wniosku złożonego w ramach WRPO 2014+. Wniosek skierowano do oceny merytorycznej.

 

2017 | DOŚWIETLENIE PRZEJŚĆ DLA PIESZYCH

Inwestycja realizowana w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 r.”
8 września podpisano porozumienie między Wojewodą Wielkopolskim a Gminą Rawicz. Zakres modernizacji przejść dla pieszych:
- na ul. Piłsudskiego – z marketu Biedronka w kierunku budynku Poczty Polskiej
- na ul. Piłsudskiego – przy skrzyżowaniu z ul. Podmiejską
- na ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu – zejście z Plant Jana Pawła II w kierunku Szkoły Podstawowej nr 6
- na ul. Westerplatte w Rawiczu – na wysokości marketu POLO
- na ul. Wały Dąbrowskiego w Rawiczu – przy Szkole Podstawowej nr 3
- na ul. Targowej w Rawiczu – przejście do marketów Intermarche i Bricomarche

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko z siedzibą w Górze 

Wartość przedmiotu umowy: 55.255,73 zł (brutto)
Termin realizacji zadania: 30 października 2017 roku
Inspektor nadzoru: Stanisław Kudak
Kierownik budowy: Krzysztof Głuszko

2017 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W KONARZEWIE – ETAP I – BUDOWA CHODNIKA

Wykonawca: Marek Żurek Zakład Usług Ogólnobudowlanych MAŻUR z Rawicza
Wartość przedmiotu umowy: 185.000,41 zł (brutto)
Termin przekazania placu budowy 06.09.2017 r.
Inspektor nadzoru: Zdzisław Olejnik
Kierownik budowy: Jerzy Olejniczak
Termin realizacji zadania zgodnie z umową do dnia 8 grudnia 2017 roku. 

Rozpoczęto prace budowlane.

Wykonawca: Marcin Matuszewski Kamieniarstwo GRANITLUX Centrum Kamienia i Klinkieru z Rawicza Wartość przedmiotu umowy: 217.983,95 zł (brutto) 
Termin przekazania placu budowy: 18.07.2017 r. 
Inspektor nadzoru: Jakub Starczewski 
Kierownik budowy: Jakub Pietraszek 
Umowa o roboty budowlane nr BZPF.2710.14.2017 z dnia 4 lipca 2017 r. 
Termin realizacji zadania zgodnie z umową do dnia 31 października 2017 roku 
Trwają prace budowlane.

2017 | PRZEBUDOWA UL. MIKOŁAJEWICZA W RAWICZU

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Drogowo-Melioracyjne „DROGOMEL” Spółka Jawna Andrzej Skoczylas i Krzysztof Głuszko z siedzibą w Górze
Umowa o roboty budowlane nr BZPF.2710.15.3.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.
Termin przekazania placu budowy: 10.01.2017 r.
Inspektor nadzoru: Zdzisław Olejnik
Kierownik budowy: Krzysztof Głuszko
Wartość przedmiotu umowy podstawowej: 352.433,07 zł (brutto) 

DO GÓRY