Przetargi na inwestycje w roku 2018

W najbliższym czasie ogłoszone zostaną przetargi na:

1) budowę ścieżki z Masłowa do Załęcza (odcinek od ul. Żniwnej do wiaduktu),
2) remont kanalizacji deszczowej na terenach powojskowych przy ul. Saperskiej w Rawiczu,
3) przebudowę ul. Cichej w Rawiczu wraz z budową sieci kanalizacji
deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej (w ramach porozumienia ze ZWiK),
4) przebudowę ul. Szwedzkiej w Rawiczu,
5) przebudowę ul. Żeromskiego w Sarnowie,
6) przebudowę odcinka ul. Sadowniczej w Sierakowie (zakres z istniejącą kanalizacją sanitarną) O wynikach poszczególnych przetargów będziemy informować.