Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej

Pełna nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej

Adres: Słupia Kapitulna 117, 63-900 Rawicz
Dyrektor Szkoły: WIESŁAWA ZBĄSKA
Kontakt z sekretariatem:
poniedziałek-piątek 7.00-11.00
tel. 65 545-14-24
fax: 65 545 14 24
Email: spslupiakapitulna@rawicz.pl
Strona www: www.slupiakapitulna.rawicz.pl
Biuletyn Informacji Publicznej: link do BIP

Zaplecze techniczne:
- sześć sal lekcyjnych z dostępem do Internetu, wyposażonych w pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne, szafki dla ucznia
- gabinet pedagoga i logopedy
- sala z pomocami dydaktycznymi dla uczniów klas I - III, w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"
- pracownia komputerowa z 16 stanowiskami
- biblioteka ze zbiorami dla uczniów, nauczycieli i rodziców
- plac rekreacyjny

W zasobach Szkoły mieści się wyremontowany w 2013r. - oddział przedszkolny, który:
- posiada przestronną, kolorową salę, nowocześnie wyposażoną w kolorowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne stosownie do wieku i potrzeb dziecka
- zapewnia sześciogodzinną opiekę od 7.30- 13.30
- oferuje dwa posiłki: śniadanie i obiad
- dysponuje bezpiecznym placem zabaw dla najmłodszych
 
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej znajduje się na obszarze wiejskim. Odnowione wnętrza budynku placówki składają się z dwóch przylegających do siebie obiektów, mieszczących się w otoczeniu zieleni.

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych
 
1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
7. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych szkół.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do szkoły lub złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły warto zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół.
 
 
Strony internetowe dla szkół podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - www.sp1.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 - www.sp3.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 - www.sp4.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 - www.sp5.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 - www.sp6.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Masłowie - www.spmaslowo.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi - www.spzielonawies.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej - www.spslupiakapitulna.rawicz.pl
 
DO GÓRY