Szkoła Podstawowa nr 3

Pełna nazwa jednostki: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Adres: ul. Wały Jarosława Dąbrowskiego 1, 63-900 Rawicz
Rok założenia: 1933 r.
Dyrektor szkoły: mgr MAŁGORZATA MAMOT
Kontakt z sekretariatem: 
poniedziałek-piątek 7.00-15.00
tel. 65 545-35-53
fax: 65 545-35-53
Email: sp3@rawicz.pl
Strona www: www.sp3.rawicz.pl
Biuletyn informacji publicznej: link do BIP

 

Zaplecze techniczne:

- 16 sal lekcyjnych, z których część została już wyposażona w projektory multimedialne, tablice multimedialne, każda wyposażona w laptop, pomoce dydaktyczne,
- na parterze budynku mieszczą się sale przeznaczone dla dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas I - III, a sale na pierwszym piętrze to sale dla uczniów klas IV - VI,
- wszystkie sale dla uczniów młodszych wyposażone są w nowe stoliki i krzesełka oraz (część sal) w nowe meble,
- każda sala posiada dostęp do internetu,
- w szkole funkcjonują dwa oddziały przedszkolne,
- salka "Radosna Szkoła" jest wyposażona w pomoce dydaktyczne zaspokajające potrzebę zabawy i ruchu dziecka,
- pracownia komputerowa z dostępem do internetu,
- biblioteka z czytelnią oraz Centrum Informacji Multimedialnej,
- świetlica szkolna czynna codziennie od godziny 6.40 do 16.00,
- w oddzielnym budynku znajduje się sala gimnastyczna.
 
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawiczu mieści się w centrum miasta, w pobliżu plant. Budynek szkolny i jego otoczenie objęte są całodobowym monitoringiem.
Szkoła należy do Wielkopolskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Posiadamy certyfikat Szkoły z Klasą.
 
 

Rekrutacja 2015:

 

I.  Informacje ogólne:
 
Przebieg rekrutacji do szkół podstawowych
 
1. Aby zapisać dziecko do klasy I w szkole obwodowej (zgodnie z miejscem zamieszkania) wystarczy pobrać i wypełnić formularz zgłoszenia. Zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły w terminie od 02 do 31 marca 2015r.
2. Postępowanie rekrutacyjne do klas I dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły jest prowadzone, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami. Udział w postępowaniu rekrutacyjnym wymaga pobrania formularza wniosku o przyjęcie dziecka, wypełnienia i złożenia w sekretariacie wybranej szkoły podstawowej.
3. Odpowiednie formularze - zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać:
- w siedzibach szkół podstawowych,
- ze stron internetowych szkół podstawowych.
4. Formularze należy starannie wypełnić. W przypadku wniosków należy dołączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.
5. Listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
6. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostaną umieszczone na tablicach ogłoszeń w poszczególnych szkołach.
7. Szczegółowe informacje o kryteriach i terminach obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym są dostępne na stronach internetowych szkół.
8. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoły będą jeszcze dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.
 
Przed zapisaniem dziecka do szkoły lub złożeniem wniosku o przyjęcie do szkoły warto zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół.
 
 
Strony internetowe dla szkół podstawowych:
 
Szkoła Podstawowa nr 1 - www.sp1.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 3 - www.sp3.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 4 - www.sp4.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 5 - www.sp5.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa nr 6 - www.sp6.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Masłowie - www.spmaslowo.rawicz.pl
Szkoła Podstawowa w Zielonej Wsi - www.spzielonawies.edupage.org
Szkoła Podstawowa w Słupi Kapitulnej - www.spslupiakapitulna.rawicz.pl
 
DO GÓRY